2010-06-29

Sundsvall sa ja till muslimsk friskola


Barn- och ungdomsnämnden i Sundsvall röstade onsdag 23 juni 2010 ja till den första muslimska friskolan i kommunen. Det gäller Jasminskolan som ska drivas av Sommarens Ekonomiska Förening. Nämnden tillstyrker därmed att Skolinspektionen fattar ett positivt beslut om att skolan ska få starta.

Partierna som röstade nej var s och v.

Partierna som röstade ja var m, fp, kd, c och mp.

Protokollet är ännu ej justerat. Därför finns det inte utlagt på kommunens hemsida. Dagen efter, torsdag 24 juni 2010, stod en liten artikel i lokaltidningen om omröstningen. Den finns inte på Internet.

Uppgifterna är lämnade till bloggen Muslimska Friskolan från nämndssekreteraren i Sundsvall.


Läs alla poster om :Läs tidningsartiklar om Jasminskolan:
Inga kommentarer: