2010-06-07

Facebookgrupp mot skolbesök i Uppsalamoskén


Så här står det i en ny grupp på Facebook som startades i dagarna och har 372 medlemmar:


"Det var alltså under ett obligatoriskt besök i Uppsala moské som högstadie-eleverna i nionde klass tvingades bära muslimsk klädsel. Som ett led i undervisningen är det obligatoriskt för alla elever i årskurs nio på Tiundaskolan i Uppsala att besöka stadens moské. I början av denna vecka var det dags igen, alla flickor... i åtminstone en av klasserna tvingades i samband med besöket att ta på sig klädsel i enlighet med den muslimska tron. Att be till Allah ingick också som ett moment i besöket, trots elevernas protester."
politisktinkorrekt.info

MOSKÉBESÖK. Från den välkända bloggen Muslimska Friskolan hämtar vi information som på ett väldigt tydligt sätt visar vad vi svenskar har att

Det är obligatoriskt för 9:orna på Tiundaskolan i Uppsala att besöka stadens moské. Alla flickor i åtminstone en av klasserna tvingades att bära slöja och alla tvingades be till Allah trots elevernas protester! Sjukt!

372 personer gillar detta


Källa, Facebook juni 2010:
Inga kommentarer: