2010-06-21

Bok om unga muslimer i Malmö recenseras


"Jonas Otterbeck, docent i islamo­logi, tar till ett annat grepp i sin bok. Han närmar sig inte islam utifrån urkunder och historia, utan utgår från muslimerna själva, och i detta fall, unga muslimer. De unga har en mångfald idéer och förhållningssätt, som oftast är grundade i något annat än vad islams texter ”säger”."

"I Otterbecks dialoger med ungdomarna är genusfrågan aldrig framträdande. Urvalet av ungdomarna gör att de framstår som ganska ”oislamiska”: ingen bär islamiska kläder till vardags och så många som tre av de nio intervjuade äter griskött."

"Pernilla Ouis

biträdande lektor och forskare Hälsa och samhälle, ­Malmö högskola"


Källa, gratistidningen Sydsvenskan sidan B4 måndag 21 juni 2010:

Titel: Samtidsislam: Unga muslimer i Malmö och Köpenhamn

Författare: Jonas Otterbeck

Illustratör: Peter Hallin.

Förlag: Carlsson

"En bok om unga muslimer i Malmö och Köpenhamn och om hur de ser på sig själva i förhållande till sin religion. De talar om allt från vardagsritualer och hur man bör uppträda som muslim till hur mycket man måste känna till om sin egen religion."

Källa:

Bild på boken:


Recension i tidskriften Kulturen 4 juni 2010:
”Och det gör mig till en otrogen för jag tror inte på att profeten är Guds sändebud, jag tror att han var en mycket, mycket klok man för den tiden, men därför tror jag också på Gud som skapare men jag tror inte att han skapat jorden på sju dagar; jag tror på big bang teorin och så vidare. Om du frågar en muslim vad jag är, så är jag inte en muslim, men om du frågar mig så kan jag helt klart säga att jag har en muslimsk kultur, för att jag upplever att jag har en kulturell identitet som jag har behållit.”

Sadiq, 17 år


I Samtidsislam står nio unga vuxna muslimer i centrum och deras åsikter om islam samt deras erfarenheter av att leva som muslim i Malmö respektive Köpenhamn. Författaren Jonas Otterbeck vill med den här boken ge en mer nyanserad bild av islam och muslimer än den som vanligtvis ges i svensk media och lyfta fram de muslimer som är måttliga i sitt religionsutövande, som förhåller sig till sin religion på samma sätt som flertalet svenskar förhåller sig till kristendom. Han har valt att intervjua muslimer mellan 17 och 19 år som han fått kontakt med genom bl a bekanta, studenter, ungdomsledare inom idrotts- och föreningssektorn och en studierektor.


Otterbeck skriver i början av boken att han har två politiska mål i förhållande till dominerande berättelser om muslimer. Det första är att skapa motbilder till icke-muslimska representationer av islam i Skandinavien men även till europeiska, islamistiska presentationer. Enligt författaren är dessa ofta endimensionella och ignorerar stora grupper muslimer och islamtolkningar. Det andra är att visa hur de unga vuxna i studien har rätt till – äger – sin religiositet och att vi inte kan lämna över rätten att definiera hur deras religiositet ser ut eller ska se ut till andra, till exempel religiösa experter. I skandinavisk forskning om muslimer har ofta endast ett fåtal grupper kommit till tals. Det offentliga samtalet framhäver ofta muslimer på ett sätt som bekräftar stereotypa föreställningar om muslimer. Ett vidare syfte är att han utifrån materialet vill få tillfälle att att diskutera religion i vår samtid.


Intervjuerna illustreras med serier av Peter Hallin. Jonas Otterbeck är docent i islamologi vid Lunds universitet. Han har bl a skrivit böckerna Isalm på svenska (2000) Isalm, muslimer och den svenska skolan (2000) och Islamofobi (med Pieter Bevelander, 2006).

Relaterade kontaktpersoner

För mer info, kontakta Annika Lidbeck, annika.lidbeck@carlssonbokforlag.se, 08-545 254 82


Källa, pressmeddelande från Carlsson bokförlag 21 april 2010:


Inga kommentarer: