2010-06-18

Intervju med Räddningstjänsten om Islamic Center


Igår skrev bloggen Muslimska Friskolan bloggposten om Räddningstjänstens betalning till och besök på Islamic Center på nationaldagen:


Idag fredag 18 juni 2010 fick bloggen Muslimska Friskolan en intervju med Räddningstjänsten som bemötte uppgifterna.

Verksamhetsstrateg
Per Björkman
046-540 46 60

Källa:


På nationaldagen 6 juni 2010 på Islamic Center i Malmö representerades Räddningstjänsten av verksamhetsstrateg Per Björkman och Margareth Ekberg som är sekreterare och projektledare.

Björkman och Ekberg överlämnade 15 000 kronor till Islamic Centers VD Bejzat Becirov, samt även en inslagen present som det inte gick att se vad det var.

Björkman påstår att det inte var någon gåva, utan ett sätt att visa Räddningstjänstens uppskattning för att de fått använda den stora moskén i Malmö för sin mässa.

Närvarande fick höra Björkman i talet säga att Becirov inte ville ha betalt och att Räddningstjänsten fått använda lokalerna gratis.

Björkman säger att Islamic Center redan fakturerat räkningen till Räddningstjänsten på 15 000 kronor. Björkman påstår vidare att summan är för lokalhyra, samt för att personal från Islamic Center burit in bord i den muslimska friskolan Ögårdsskolans gymnastiksal.

Uppgifterna från Björkmans tal står alltså mot vad han säger idag några veckor senare. Vilken version som är sann är oklar.

Björkman kan inte fullt förklara varför man visar sin uppskattning på något som redan fakturerats. Det är ju inte att visa uppskattning om man får en räkning och sedan betalar den.

Björkman säger att Räddningstjänsten även betalade ABFs projekt Yallatrappan för cateringen. Men Björkman lyckas inte reda ut om den summan betalades till Yallatrappan eller ingick i summan på 15 000 kronor som Islamic Center fick. Yallatrappan är ett bidragsprojekt som redan betalts av skattebetalarna. Och varför ska skattebetalarna överhuvudtaget betala för att brandmän ska äta? Mat under arbetsdagen betalar man väl själv?

Björkman får frågan om det verkligen kostar 15 000 kronor att hyra en gymnastiksal som ändå står tom efter skoldagens slut. Då fyller Björkman i att det även ingick visning av moskén.

Men det är ju gratis att gå in i moskén. Och en guidning på en timme i moskén kan väl inte gå på 15 000 kronor, inräknat att någon satte upp ett antal bord i gymnastiksalen? Moskén i Malmö brukar ju bara ta några hundralappar för 45 minuters visning med guide för skolklasser.

Björkman får frågan om inte Räddningstjänsten har egna lokaler. Han svarar att det har de. Men då hade det inte blivit ett mångfaldsmöte, som det blev i moskén.

Björkmans enda förklaring till summan på 15 000 kronor är nu att Räddningstjänsten är tacksamma för att de fick vara vid moskén. Han ville inte berätta vad presenten som räcktes fram till Becirov var.

Det går nu att konstatera att Räddningstjänsten medvetet valt att göra sammanträdet dyrare för skattebetalarnas pengar genom att förlägga det till Islamic Center.

Björkman får frågan hur det stoppat stenkastningen genom att Räddningstjänsten gått in i och guidats i den stora moskén. Björkman har inget svar.

Björkman håller med om att de som står för stenkastningRosengård inte var i moskén den kvällen. Björkman kan inte förklara alls hur sammaträdet i Islamic Center ska rå på stenkastningen.

Björkman får frågan på vilket vis, att brandmännen åt kebab på Islamic Center, minskar stenkastningenRosengård. Då vaknar Björkman till liv och säger att det inte var kebab utan kefta kebab. Bloggen frågar om kefta kebab inte är en sorts kebab. Björkman säger att det inte är samma kebab. Bloggen undrar om brandmännen aldrig ätit kebab förut. Björkman svarar att det har de, men inte kefta kebab. Då frågar bloggen om brandmännens inmundigande av kefta kebab på Islamic Center minskat stenkastningenRosengård. Det har det inte, svarar Björkman.

Bloggen frågar om besöket på Islamic Center på något vis minskat stenkastningenRosengård. Nej, svarar Björkman. men han bjuder in bloggen att ta del av Räddningstjänstens mångfaldsarbete i deras lokaler i Lund. Bloggen svarar att den hellre ser resultat som minskad stenkastning i Rosengård.

Björkman får frågan om Shatila Salami i Räddningstjänst Syds slöja fått ner stenkastningenRosengård. Här ses hon på mässan vid Islamic Center som Räddningstjänsten betalade för:


Björkman har inga mätningar på att stenkastningen minskat efter att Shatila Salami kommit dit i slöja. Björkman vill inte svara på om Salami rökdykt eller räddat liv någon gång. Björkman svarar bara att Shatila genomgått utbildningen och deltagit i olika moment.

Björkman tillfrågas om fler muslimska kvinnor med slöja sökt sig till Räddningstjänsten efter att de börjat visa upp Salami och hon har åkt runt och föreläst i stället för att jobba heltid med att släcka bränder. Björkman svarar att inga fler i slöja sökt som brandmän. Björkman får då frågan vad det är för poäng med att Salami visar upp brandslöjan överallt. Björkman svarar att slöjan är oviktig. Bloggen säger att de i slöja inte brukar få ta främmande män i hand eller beröra främmande män. Björkman svarar att han inte vet hur fler brandmän i slöja kommer att agera. Björkman säger att Salami genomgått utbildningen. Bloggen frågar om andra i slöja som genomgår utbildningen också bara ska jobba med att föreläsa eller vara informatörer, eller om de ska arbeta som brandmän på riktigt och göra nytta genom att släcka bränder och rädda liv. Björkman svarar att han inte vet.

Björkman menar att det viktiga är att få fler kvinnor och fler med invandrarbakgrund in i brandkåren. En del ska jobba som informatörer och tala invandrare till rätta. Björkman säger att det är förbjudet att kvotera, därför kallar de arabiska för merit i stället, och då går de om svenskar som söker till brandmän.

Björkman får frågan varför fler invandrare inom polisen, ambulanspersonal, busschaufförer, badvakter och brandmän inte stoppat eller minskat problemet. Nettoresultatet blir ju bara ökade kostnader för mångfaldskommunikation, utslagning av svenska sökande och fortsatta problem. Björkman säger att för få invandrare vill bli brandmän. Bloggen undrar vad det är för problem med det, svenska brandmän är väl lika bra. Björkman säger att svenska brandmän inte kan kommunicera på arabiska. Bloggen säger att arabiska brandmän eller kommunikatörer inte minskat stenkastningenRosengård. Björkman hävdar då att det hos invandrare är status att bli busschaufför, men inte brandman. Därför får Räddningstjänsten för få invandrare. Bloggen vet att det inte är statusen som gör att invandrare blir busschaufförer. Skälet är att Lernia erbjuder en gratis utbildning för arbetslösa som vill bli busschaufförer. Och arbetslösa finns det gott om på Rosengård. Bloggen säger till Björkman, att bland så många arbetslösa på Rosengård borde det väl finnas någon som kan tycka att det är bättre att bli brandman än att gå arbetslös som bidragstagare.

Björkman svarar att poliser och badvakter utgör hot mot invandrare, men det gör inte brandmän. Björkman får frågan varför invandrare då kastar sten på brandmän. Björkman svarar, för att få dit polisen.

Men hur kan det då hjälpa med fler invandrare som brandmän, om stenkastningen ändå fortsätter mot invandrarbrandmän också, för att locka dit polisen? Björkmans slutsatser innebär ju, att även med en yrkeskår med hundra procent invandrarbrandmän, så får de ändå sten på sig för att locka dit polisen som utgör hot mot kriminella. Och invandrarpoliser utgör lika stort hot mot kriminella som svenska poliser. Det verkar inte finnas något slut på eländet.

Björkman skyller på att för många elever på Rosengård saknar fullständigt betyg efter nian.

Men de saknar ju betyg för att de inte gör läxorna, utan är ute och kastar sten på brandkår och polis.


Bloggen Muslimska Friskolan vill att denna dyra mångfaldindustri upphör! Det löser inga problem utan skapar bara större kostnader när myndigheter ständigt beöker Islamic Center för skattebetalaranas pengar, Ingenting blir bättre. Islamic Center profiterar bara på mångfaldsindustrin genom att lata svenskar köper sig en dag ledigt och ett gott samvete genom att strosa runt i moskén.


Kanske borde Per Björkmans brandmän prova shish kebab också, för att se om det minskar stenkastningen? Vi har väl alla hört om undersökningarna som visar att gratismat för skattepengar får ner kriminaliteten?

Inga kommentarer: