2010-06-14

Intervjuer med inblandade i UppsalamoskénBloggen Muslimska Friskolan har fått uppgifter om Tiundaskolans studiebesök i Uppsalamoskén. Bloggen har fått uppgifterna från olika inblandade i härvan. Så här gick hela historien till och på följande vis har olika aktörer mörkat historien:


Tisdag 1 juni 2010 klockan 13 gör den kommunala Tiundaskolan studiebesök i Uppsalamoskén. En högstadieelev från Tiundaskolan i Uppsala skriver samma kväll om studiebesöket på sin blogg.

2 juni 2010 citeras högstadieelevens blogg på flera bloggar och debattforum på Internet.

Högstadieeleven tar bort bloggposten och skriver en ny bloggpost där hon förklarar varför den första togs bort.

3 juni 2010 är hela högstadieflickans blogg borttagen. Ingen vet om hon gjort det av fri vilja, av påtryckning från föräldrar eller skolan.

En bloggare hotas med polisanmälan för att han citerat skolflickans blogg och länkat till hennes bilder. Den som hotar bloggaren vill inte träda fram med namn. Läs speciellt i kommentarsfältet under bloggposten:


3 juni 2010 försöker en person som vill vara okänd att göra en polisanmälan om händelserna i Uppsalamoskén. En kvinnlig polis vägrar, i strid mot gällande lag, att ta upp polisanmälan. Poliskvinnan vill att anmälaren bara ska diskutera händelsen med inre befäl. Poliskvinnan kopplar bort anmälaren till en växeltelefonist som inte vet vilket inre befäl som anmälaren ska diskutera med. Det vet inte anmälaren heller. Detta är ett klassiskt knep från polisen när de vill hindra någon från att polisanmäla.

Ett nytt försök görs och det är uppenbart att så fort Uppsalamoskén nämns så blir det problem igen med att göra anmälan. Polisen vill inte ta i anmälningar som handlar om islam.

En tredje polis tar upp anmälan. Men hon vägrar släppa igenom den. Hon vill att den ska godkännas av inre befäl. Hon vet inte när det kan ske.

Till slut får anmälan ett K-nummer hos Uppsalapolisen:

0300-K16957-10

Handläggare för anmälan hos Uppsalapolisen är inre befäl Staffan Wennberg.

3 juni 2010 erhåller Niklas SkeriUppsala Nya Tidning samt Lisa HelgessonSveriges Radio Uppland uppgifter om polisanmälan. Båda är intresserade.

Men den förste som ringer polisen är Axelsson från Dagens Nyheter. Han ringer 3 juni 2010. Axelsson tvingas lägga ner sin research omedelbart. Anledningen är att Uppsalapolisen förtäljer honom att någon anmälan inte finns. Inte rörande Uppsalamoskén och inget på det diarienumret. Uppsalapolisen har förstört nyhetsarbetet.

4 juni 2010 överförs polisanmälan som inte finns till Uppsala åklagarkammare. Den får diarienummer:

AM91648-10


4 juni 2010 får SVT ABC Uppsala, TV4 Uppland nyheten. De båda är intresserade.

4 juni 2010 börjar bloggare kontakta Tiundaskolan. Ingen i skolledningen svarar i telefon.

4 juni 2010 försöker bloggare nå Uppsalamoskén. Den ansvarige för studiebesök sover klockan 15 på eftermiddagen och får inte bli störd.

Under veckorna 22 och 23 försöker än fler bloggare att nå skolledningen för Tiundaskolan utan att lyckas. Det är uppenbart att skolan vill göra sig oanträffbar.

5 juni 2010 uppmanas på Flashback att göra DO-anmälan om Tiundaskolans studiebesök i Uppsalamoskén:

6 juni 2010 reagerar den moderate politikern Judit BurdaTiundaskolans studiebesök i Uppsalamoskén:
7 juni 2010 får Uppsalatidningen nyheten om Tiundaskolans studiebesök i Uppsalamoskén. Tidningen är intresserad av nyheten.

8 juni 2010 meddelar både Uppsalapolisen samt Uppsala åklagarkammare att förundersökning är inledd. Brottsrubriceringen är hets mot folkgrupp.

8 juni vill ingen på Uppsala åklagarkammare berätta vem som är åklagare i ärendet. En helt annan åklagare vid Uppsala åklagarkammare har inte tid att svara på frågor. Ingen annan åklagare finns att få tag på eftermiddagen 8 juni 2010.

Lisa Helgesson SR Uppland uppger att Tiundaskolans ledning är svår att få tag i.

10 juni 2010 berättar Niklas SkeriUppsala Nya Tidning, att Tiundaskolan bekräftat studiebesöket i Uppsalamoskén. Skeri eller hans reporter har talat med Tiundaskolan. Skeri tar beslutet att inte skriva någon nyhet om saken. Han litar på att skolan säger att inget anmärkningsvärt hänt. Skeri ger som skäl att skolan säger att det finns olika uppgifter. Betyder inte olika uppgifter att högstadieflickans version kan vara sann? Skeri bli nu irriterad och säger att skolan inte vill göra något av saken. Men är det inte självklart, eftersom skolan är inblandad i slöjtvånget och det kränkande studiebesöket?

Det blir uppenbart att Skeri vill undvika att göra nyhet av saken. Återigen verkar det vara islam som är känsligt. Inte ens faktauppgiften om polisanmälan tycker Skeri är värt en notis. En tänkbar förklaring återfinns på Niklas Skeris Facebooksida:

Niklas Skeri gillar:

Källa:

Skeri verkar uppfatta att det är något skumt med de som vill ha nyheten publicerad.

På Internet tvivlar debattörer på att studiebesöket överhuvudtaget ägt rum, eftersom det inte står om det i Uppsala Nya Tidning. Och högstadieeleven har tagit bort sin blogg.

SVT ABC Uppland vill ha reda på vilken blogg som ligger bakom. De undrar om det är en islamkritisk blogg.

8 - 11 juni dyker en helt ny bloggare upp och vill göra en DO-anmälan om skolbesöket. Men han vill ha faktauppgifter från flashbackare och bloggare. Han försöker flera gånger ringa och mejla Tiundaskolan. Men de svarar honom inte. Skolan lägger locket på.

11 juni 2010 säger SR Uppland att en reporter arbetar på fallet, men att Tiundaskolans ledning fortfarande är svår att nå.

14 juni säger SR Upplands nyhetschef Lisa Helgesson att de inte tänker göra någon nyhet av saken. Hon säger att radion undersökt nyheten så mycket det är möjligt. Men Helgesson vill inte berätta vad de fått fram. Hon vill inte berätta vem radion talat med. Hennes beslut säger hon vilar på att det mest troliga är att det inte gick till så som högstadieflickan beskrev på sin blogg. Men betyder inte "det mest troliga" att Helgesson faktiskt inte vet hur det gick till?

14 juni meddelar SVT ABC i Stockholm att Calle ElfströmSVT ABC Uppland kollat upp nyheten och att de inte ska göra något om saken. Men när de får reda på faktauppgifterna vill SVT ABC att uppgifterna ska mejlas över, trots att de redan har uppgifterna.

14 juni är Tiundaskolans rektor Anette Bengtsson på sammanträde till klockan 15. Efter sammanträdet är hon oanträffbar. Hon har nu varit oanträffbar i tio dagar.

Eriksspåret Anette Bengtsson tel. 018-7276455, 0708-563455

Källa:


Bengtssons rektorskollega vet inte heller var Bengtsson är, bara att Bengtsson är upptagen. Skolexpeditionen vet inte heller var Bengtsson är eller gör. Skolexpeditionen försöker försvåra att ta reda på vilken SO-lärare det rör sig om. Skolexpeditionen säger att de kastat lappen dagen efter att studiebesöket gjordes. Expeditionen får frågan om det fanns någon lapp. Expeditionen svarar att det vet den inte. Men skolexpeditionen tvingas slå upp att Anette Bengtsson är ansvarig rektor för högstadieeleven som gjort blogginlägget.

Skolexpeditionen slår så småningom upp att högstadieelevens SO-lärare heter Katarina Tolstoy och tjänstgör på Eriksspåret i arbetslag C på högstadiet där Anette Bengtsson är rektor:

Tolstoy Katarina Eriks katarina.tolstoy@uppsalaskolor.net

Källa, sidan 2 i personalförteckningen på Tiundaskolan:

Arbetslagen

7-9 C Telefon arbetsrum: 018-7276451

Källa:

En kollega svarar att Katarina är ledig och inte är på skolan. Kollegan säger att Katarinas elever omöjligt kan ha fått bära slöjor eller kåpor, för då skulle hon hört om det. Kollegan blir irriterad när hon får veta att det finns bildbevis. Kollegan säger att Katarina Tolstoy är hemma:


Hemma hos Katarina Tolstoy svarar familjen att hon är i skolan. Men på skolan sa de att hon var hemma. Ingen Katarina finns att nå vare sig i hemmet eller i skolan. Inte heller på den bärbara mobilen.

14 juni meddelar Uppsala åklagarkammare att åklagaren i AM91648-10 är kammaråklagare Tomas Bälter Nordenman. Han säger att det inte fanns någon förundersökning 8 juni 2010 som polis och expeditionen på Uppsala åklagarkammare meddelat. Det vet han eftersom han la ner ärendet direkt när han såg det 7 juni 2010. Han la ner det för att det inte fanns något att gå på.

Bälter Nordenman lyfte inte ett finger för att undersöka saken. Han hade i anmälan exakt vilken skola det gällde, Tiundaskolan årskurs 9, citatet från bloggen om jämförelsen mellan homosexuella och incestförhållanden, samt tidsangivelsen början av vecka 22 på platsen Uppsalamoskén. En hel skolklass kan vittna. Vad saknades? Naturligtvis ingenting. Så här rutinmässigt lägger åklagare oftast ner allting.

Här kunde historien ha slutat. Att döma av ovanstående kronologi verkar historien gått i stå.

Men så vänder det en smula. Kammaråklagare Bälter Nordenman vill nu ha in högstadieflickans bloggpost.

Den finns inte längre. Kammaråklagaren vill inte leta upp den cashade versionen på Internet ens med hjälp. Men han vill gärna ha den med post. Han säger att uttalandet från Uppsalamoskén kan utgjöra hets mot folkgrupp, efter att han hört blogginlägget läsas upp. Kammaråklagaren säger vidare att niondeklassare inte är för unga för att höras eller vittna. Vidare vill han ha in uppgifter om vilken rektor och SO-lärare som var ansvariga. Kammaråklagaren säger att med det cashade blogginlägget och uppgifter om läraren och rektorn kan han ta upp ärendet igen.

14 juni 2010 senare på eftermiddagen svarar SO-läraren Katarina Tolstoy. Hon säger att inget konstigt hänt, det var ett helt vanligt studiebesök. Tolstoy säger att skolflickan är ledsen och ångrar vad hon skrivit. Tolstoy har pratat med sin elev. Tolstoy förklarar att det inte går att ta seriöst vad en ung flicka skriver på en blogg. Uppgifterna i bloggen var fel helt enkelt, hävdar Tolstoy.

Tolstoy säger att ingen jämförelse gjordes i Uppsalamoskén mellan homosexualtitet och incestförhållanden. Tolstoy säger att varken homosexualtitet eller incest diskuterades eller nämndes.

Tolstoy säger även att det inte var något problem med slöjorna eller kåporna. Men hon bekräftar att eleverna fick sätta på sig dem.

Tolstoy säger att det var så länge sedan studiebesöket genomfördes, hela 13 dagar sedan. Tolstoy säger att nu är det sommarlov och då är allt glömt.

Tolstoy säger att hon inte kan minnas vem från moskén som höll i studiebesöket, för att det är så många från moskén som har studiebesöken.

Tolstoy föreslår att man ringer till högstadieeleven på hennes sommalov och frågar ut henne. Hon ser inte det som olämpligt alls, trots att flickan bara är 15 eller 16 år och helt slutat Tiundaskolan för att gå vidare till gymnasiet.

När Tolstoy upplyses i det olämpliga att ringa flickan, svarar Tolstoy att man ska ringa flickans föräldrar. Tolstoy får uppmaningen att detta också är olämpligt. Det är överhuvudtaget inte lämpligt att kontakta flickan, hennes familj eller klasskamrater, men det tycks Tolstoy inte förstå.

Men så här kommenterar en läsare hos bloggen Allahu Akbar 4 juni 2010:

"och hur kan ni anmäla moskén utan bevis? jag var där och hörde allt som sas, det var inget jävla hets mot folkgrupp, han svarade bara på en fråga som eleverna ställde och det är väll inte olagligt om jag har fattat rätt? jag kan gärna vittna om det skulle behövas och säga sanningen, eftersom jag vet den till skillnad från er."

Källa:

En högstadieelev till förutom den som bloggat kan alltså bekräfta studiebesöket. Klasskamraten diskuterar om uttalandet om homosexuella och incestförhållande var hets mot folkgrupp eller inte. Det intressanta i klasskamratens uttalande är emellertid att uppgifterna står i strid med SO-läraren Katarina Tolstoy som säger att saken inte diskuterades. Klasskamraten säger att det diskuterades, men som svar på en fråga. Antingen ljuger klasskamraten, eller så ljuger SO-läraren.

Rektor Anette Bengtsson svarar i telefon 14 juni 2010. Hon är en slipad rektor som direkt konstaterar att hon inte behöver svara på frågor. Bengtsson säger att skolan inte har några problem med studiebesöket, därför är saken utagerad. Bengtsson har talat med högstadieeleven som bloggade. Men varför det, om det inte var några problem? Bengtsson sa att inget hänt. Bengtssons version är märkbart samövad med SO-läraren Katarina Tolstoys. Bengtsson får frågan om högstadieeleven ljuger på sin blogg. Bengtsson säger att högstadieeleven ångrat sig. - Men ljuger hon eller talar hon sanning? Bengtsson vill inte svara.

Rektor Anette Bengtsson får frågan om de kvinnliga eleverna fick ta på sig slöjor eller kåpor. Rektorn vill inte svara. Hon säger i stället att det inte är något problem. - Men om det inte är något problem kan du väl berätta hur det var? Det vill inte Bengtsson. Bengtsson berättar nu det egentliga motivet till att hon och skolan inte vill ha uppmärksamhet runt studiebesöket. Hon säger att det utnyttjas av krafter. Självklart syftar hon på krafter som vill granska islam. Tillsammans med media som är av samma åsikt har rektor Bengtsson lyckats tysta all kritik. Bengtsson avslutar med att kasta på luren.

Hos Uppsalamoskén får man 14 juni 2010 frågan vem som höll i studiebesöket i början av vecka 22 år 2010. Direkt svarar Osman Mobil: 076 221 82 37:


Osman säger att det måste ha varit Farhad Abdi. Osman får då påståendet från SO-läraren Katarina Tolstoy, att det är så många från moskén som håller studiebesöken för eleverna. Osman säger att det är falskt. Det är bara Farhad Abdi. Osman lämnar numret till Farhad Abdi Abbakh Shaei och säger att han är lärare på en kommunal gymnsieskola i Uppsala:


Farhad Abdi har avlönats för någon dags arbete på Rosendalsgymnasiet i Uppsala vårterminen 2010:


Farhad tittar 14 juni 2010 i sin kalender. Klockan 13 tisdag 1 juni 2010 hade han studiebesök. Han minns Tiundaskolan och han minns SO-läraren Katarina Tolstoy.

Farhad kom fem minuter för sent till det inbokade studiebesöket 1/6. Då hade skolflickorna kåpor eller slöjor på sig. Farhad säger att det var en äldre styrelsemedlem i moskén som var där när klassen anlände, att det var den äldre styrelsemedlemmen som sa till flickorna att de skulle ta på sig slöjorna. Farhad tycker att det är fel. Han säger att just den styrelsemedlemmen också tycker att det är fel att studiebesökande skolflickor ska ta på sig slöjorna. Farhad säger att det står i ett styrelsebeslut som togs för några månader sedan. Innan dess behövde eleverna inte ta på sig slöjor.

Uppsalamoskén har alltså radikaliserats. Farhads uttalanden om oenighet om slöjorna vid studiebesök går tvärtemot Tiundaskolans rektor Anette Bengtsson som säger att slöjorna inte är något problem, liksom SO-läraren Katarina Tolstoy. Farhad säger att han kan förstå att det kan upplevas som kränkande för eleverna. Han säger att slöjorna finns där eleverna ska stiga in i moskén. Slöjorna är till för de som kommer på studiebesök.

Farhad undrar varför frågor ställs om studiebesöket och undrar vad som hänt. Ingen har nämligen kontaktat honom, inte från moskén, inte från skolan, inga media och han har heller inte läst om det på Internet. Det betyder att Farhad bekräftar att det flickan skrivit på sin blogg är sant. Men ingen från media har kontrollerat uppgiften med honom, utan med den ljugande rektorn som har som mål att saken inte ska hamna i media.

Farhad får frågan om eleverna fick be, som flickan skrev på sin blogg. Också detta är sant, enligt Farhad som var där.

Farhad får frågan om homosexualtiet jämförts med incestförhållanden, som flickan skrev på sin blogg. Också detta är sant, svarar Farhad, som själv gjorde jämförelsen. Det var han som i egenskap av guide för klassen gjorde jämförelsen.

Farhad får frågan om jämförelsen gjordes som svar på en fråga, som klasskamraten till bloggerskan hävdat. Också detta är sant enligt Farhad.

Alltså kan vi nu se att Farhad stödjer flickans berättelse. Det betyder att antingen ljuger SO-läraren Katarina Tolstoy om att inget sådant diskuterades. Eller så ljuger Farhad, klasskamraten och den bloggande högstadieflickan.

Farhad berättar att någon elev frågade om homosexualitet och islam. Farhad svarade med att jämföra med pedofili i Sverige. Han sa att samhällssystemet islam inte tillåter homosexualitet, precis som pedofili är förbjudet. Sedan ändrade han sig och sa till eleverna att eftersom pedofili är med barn finns en bättre jämförelse. Därefter jämförde han homosexualitet med incest i stället.

Farhad kan förstå hur svenska skolflickor kommer i konflikt i sin skolplikt under en lärare som tar med dem på studiebesök i moskén och moskéstyrelsens regler om slöjor.

14 juni 2010 säger Uppsala Nya Tidning att Niklas Skeri bör få de nya uppgifterna. Tidningen är intresserad av att veta åklagarens namn, samt uppgifterna där moskéns guide styrker elevernas version i motsats till rektorns och SO-lärarens. Men Uppsala Nya Tidning säger att de är mycket misstänksamma mot att någon gör en anmälan om saken. Tidningen är misstänksam mot att någon driver frågan och vilka motiv som finns bakom. Tidningen vill också ha reda på vilken niondeklass som gjorde studiebesöket för att fråga ut högstadieflickans studiekamrater. Tidningen nöjer sig inte med rektorns och SO-lärarens namn. Uppenbart ville inte Tiundaskolan lämna den uppgiften till tidningen.

Uppenbart struntar Uppsala Nya Tidning fortfarande i hur elever kan känna sig kränkta när de tvingas på sådana studiebesök. Det vore väl enklaste saken i världen för media att intervjua Farhad som kan berätta om att det även hos muslimer i Uppsalamoskén finns ett motstånd mot att skolflickor ska bära slöja, men att styrelsen kört över de liberala krafterna. När en guide i moskén börjar föreläsa om samhällssystemet islam blir det något annat än religionsämnet. Då måste läraren reagera och tydligt förklara för eleverna att islam inte bara är en religion utan också ett samhällssystem med egna lagar som vill underkasta muslimer vissa regler. Och tydligen även svenska skolflickor som gör sin skolplikt.

Tänker Uppsala Nya Tidning söka skumma motiv och censurera bort nyheter som är av allmänt intresse? Tänk på att allt började med en högstadieflickas bloggpost och ingen annanstans. Tycker Uppsala Nya Tidning att det är högstadieflickan som är skum för att hon skrev sanningen som bekräftas av andra som var där?

14 juni 2010 meddelar en privatperson att den funderar på att JO-anmäla Tiundaskolan eller Uppsala kommun för hur studiebesökshärvan gått till och hur elever kan ha kränkts.

Läs alla bloggposter om som ger bakgrunden!

Inga kommentarer: