2010-06-07

Handelsministern vill fördubbla Sveriges export


"Sveriges export ska fördubblas

Jag sätter nu upp målet att Sverige ska fördubbla sin export på fem år. Detta kan skapa uppemot en halv miljon nya jobb. Det är avgörande för Sverige att ha en regering med en tydlig vision, skriver handelsminister Ewa Björling.

Mer export leder till fler jobb i Sverige. Därför sätter jag nu upp målet att Sverige ska fördubbla sin export på fem år. Detta kan skapa uppemot en halv miljon nya arbetstillfällen. President Barack Obama presenterade nyligen sitt exportinitiativ med just målet att fördubbla USA:s export på fem år. Det är viktigt att Sverige är med på banan. Jag antar denna utmaning."


Källa, Svenska Dagbladet Brännpunkt sidan 5 måndag 7 juni 2010:"FÖRDUBBLAD EXPORT. Regeringen sätter nu upp målet att Sverige ska fördubbla sin export på fem år, vilket kan skapa uppemot en halv miljon nya jobb. Detta ska ske genom bland annat mer frihandel och bättre företagarvillkor, enligt handelsminister Ewa Björling. (SvD mån)"


Källa, Dagens Industri måndag 7 juni 2010:


Inga kommentarer: