2010-06-20

Sveriges värsta stad för lärare


Bo Sundqvist är ordförande för Lärarnas Riksförbund i Malmö. Han säger att Malmö är den svåraste staden i Sverige att vara lärare i:

" – Kompetensutvecklingen för lärarna i Malmö är kraftigt eftersatt, egentligen mycket bristfällig trots att Malmö är Sveriges svåraste stad att vara lärare i, säger Bo Sundqvist."

"Nästan var fjärde Malmö­elev som gick ut nian i förra veckan saknar behörighet till gymnasiet."


Källa, gratistidningen Sydsvenskan sidan C2 lördag 19 juni 2010:
Så här ser det ut på Rosengårdsskolan i Malmö. Allt fler skolor i Malmö liknar denna. Tycker någon att den blonda medelklasslärarinnan i videon ska behöva ha det så här? Tror någon att hon utbildat sig till lärare för att ha sådana här elever?
I
I
I stället för denna sanna bild från Rosengårdsskolan visar lärarhögskolan upp hur sin fina gröna byggnad ligger uppe vid havet:
I
I
Lägger man till fakta att i Malmö har gymnasielärarna lägst lön i hela Sverige, blir det ännu värre.

Lägg sedan till att Malmö är en av Sveriges svåraste städer att få arbete i för lärare, så blir läget ännu värre.

Lägg till att lärarhögskolan i Malmö är kraftigt utbyggd och utbildar för många lärare, så blir läget ännu värre.

Lägg till att en majoritet av Malmös skolelever har invandrarbakgrund, där många har svårt med språket, så blir läget ännu värre.

Lägg till att andelen elever med utländsk bakgrund ökar med procent varje år i Malmö så blir läget ännu värre.

Jämför sedan med Stockholm, där de flesta eleverna går teoretiska program. I Malmö går en mycket större andel på yrkesförberedande program där eleverna inte är studiemotiverade. Då blir läget ännu värre.


En hög arbetslöshet bland lärare i Malmö, gör att de får slåss om de mest lågavlönade lärarjobben, i Sveriges svåraste stad att undervisa i, med en ökande majoritet invandrarelever, och elever från studieomotiverade hem. Då blir Malmö helt klart Sveriges värsta stad att undervisa i för lärare. Och den blir med ovanstående överutbildning av lärare, sjunkande reallöner, högre lärararbetslöshet och ökande andel invandrarelever med språksvårigheter, värre att undervisa i för varje år som går.


De som utbildar sig till lärare vid lärarhögskolan i Malmö kommer från studiemotiverade hem i välmående kranskommuner med nästan enbart svenska elever. Där har de själva gått i skolan på 1990- och 2000-talen och sett välmående skolor. När de sedan är färdigutbildade på lärarhögskolan i Malmö möter de klasser i Malmö som är raka motsatsen till hur de själv hade det i skolan. De blivande lärarna har aldrig kunnat förreställa sig helvetet som väntar dem när de börjar undervisa i Malmös skolor, de värsta i Sverige, som absolut inte fungerar. Ingen på lärarhögskolan avråder dem från att utbilda sig till lärare i skolor som inte fungerar, för lärarhögskolans lärare är själva beroende av ständigt nya lärarkandidater för att försörja sig själva.


Nyutbildade lärare kan heller inte välja att arbeta vid fungerande skolor i kranskommunerna, för vid de skolorna säger ingen upp sig. Återstår bara lediga tjänster, som är svåra att få vid Sveriges värsta skolor i Malmö. Hade lärarhögskolan utbildat färre lärare, hade ingen velat söka tjänsterna i Malmö. Det är därför lärarhögskolan överutbildar, för att tvinnga ovilliga lärare att arbeta i skolor som inte fungerar. Lärare arbetar inte i Malmö för att de vill, utan för att de inte fått tjänster någon annanstans. Någon annan utbildning kan lärarna inte skaffa sig, för studielånen är uttömda, använda på en flerårig lärarutbildning. De är fast i Sveriges värsta skolor och kan inte ta sig därifrån. Andra jobb de kan få eftersom lärare inte kan något annat än att undervisa, är okvalificerade arbeten inom städ eller hemtjänst. Hur attraktivt är det att komma från en välmående kranskommun och återvända för att arbeta i hemtjänsten? Det var väl inte det som var meningen med flera års högskolestudier?


Inga kommentarer: