2010-06-14

Två muslimska friskolor i Norrköping


"Minskat elevunderlag för grundskolorna

NORRKÖPING

För grundskolan är tendensen av samma besvärliga slag som för gymnasiet.

Trots till stora delar minskat elevunderlag fortsätter ansökningar om privata skolor att strömma in."

"Läsår 2010/2011 kommer Norrköping att tio ha privata grundskolor - och då bland annat tre med konfessionell inriktning (en kristen och två muslimska), två med idrott och hälsa och en med Waldorfpedagogik."


Källa, Folkbladet måndag 14 juni 2010:


Inga kommentarer: