2010-06-09

Muslimsk friskola delar Sundsvalls politiker"Muslimska s ansökan delar Sundsvalls politiker i två läger.Gällande lagstiftning och rätten att välja ställs mot en misstänksamhet mot trosbaserad undervisning och tanken att barn mår bäst av att blandas.

– Att säga ja till en sådan skola är emot allt det arbete vi lägger ner på att bli Sveriges bästa integrationskommun, säger João Pinheiro.(S)"

"Han tar ställning mot Jasminskolans ansökan att få starta en friskola med muslimsk inriktning."


Källa, Sundsvalls Tidning onsdag 9 juni 2010:


Inga kommentarer: