2010-06-03

Uppsalamoskén anmäld för hets mot folkgrupp


Uppsalapolisen har fått in en anmälan om hets mot folkgrupp:

Anmälaren är okänd.

Det är Uppsalamoskén som misstänks ha hetsat mot homosexuella inför en hel skolklass:

I början av vecka 22 år 2010 gjorde Tiundaskolan från Uppsala studiebesök i moskén:

En niondeklass fick ta på sig heltäckande kläder för att gå in i moskén:

Här vid det röda golvet i Uppsalamoskén tvangs eleverna ta på sig kläderna:

Enbart flickorna i klassen fick dölja sina huvudhår. Pojkarna slapp:

"tycker det faktiskt var sjukt förnedrande mot kvinnor.
vi var tvugna att bära nån svinvarm rock"

Skolelever har tvingats att ta på sig dessa klädesplagg vid studiebesök i Uppsalamoskén sedan åtminstone år 2008.

Ansvariga för bokning av studiebesöken i Uppsalamoskén:

Inför niondeklassen jämförde Uppsalamoskéns föreläsare brottsbalkens fängelsestraff incest med homosexuella:

"sen jämförde han incest förhållanden med homosexuella"

Spridningsrekvisitet är uppfyllt då föreläsaren riktade sig mot hela skolklassen samt läraren. Eleverna är extra utsatta eftersom de inte är myndiga.

Tiundaskolans niondeklass besökte Uppsalamoskén under sin SO-lektion på dagtid. Eleverna är inte i moskén frivilligt utan står under skolplikt. Dessutom är de i beroendeställning till sin SO-lärare som innehar myndighetsutövningen betygssättning och har uppfostringsmål enligt läroplanen. Betyg kan ändras i sista veckan, om en lärare så behagar. Det kan vara svårt för elever att protestera eller dra sig ur en kränkande situation. SO-läraren har heller inte total vetskap om det i hans klass finns någon homosexuell elev som inte vågar träda fram med sin homosexualitet. Hur känner sig den eleven?

Vittnen till händelsen är hela niondeklassen på den kommunala Tiundaskolan i Uppsala.

SO-läraren är förutom vittne även den som bokat in besöket och haft ansvar för att eleverna inte kränks på skoltid.

Vilken föreläsare, guide eller imam som kan misstänkas för brottet vet polisen inte idag. Det kan en förundersökning visa. Såväl läraren som klassen kan enkelt peka ut honom, bland ett fåtal tänkbara. Studiebesöket har säkert dokumenterats via e-post och i redovisningen hos Uppsalamoskén.

Det är Tiundaskolans rektor som är pedagogiskt huvudansvarig för undervisningen:

För att elevernas försäkring ska gälla är det obligatoriskt att skolan i förväg dokumenterar vart eleverna ska på studiebesök. Det gör det möjligt att gå tillbaka och se exakt vilken av Tiundaskolans två niondeklasser som var på studiebesöket:

Bild på Tiundaskolan:

Inga kommentarer: