2010-06-20

Nationaldagen på Islamic Center 2005


I juni 2010 lades en helt ny video upp på YouTube som inte visats tidigare. Det är nio minuter film från nationaldagen på återuppförda Islamic Center 2005. Den stora moskén och dess muslimska friskola Ögårdsskolan brann år 2003. Den 6:e juni 2005 skedde återinvigningen. I närvaro av World Islamic Call Society som en gång skänkt marken hölls tal inför svenskar och muslimer.

Biskopen talar i videon om hur Sverige tidigare var en blåögd etisk ankdamm, innan invandrare kom till Sverige och hjälpte svenskarna. Hon känner stolthet över att få vara i moskén.

Socialdemokraten Leif Jakobsson talar om planerna på den muslimska friskolan samt hur han flera gånger druckit kaffe med Bejzat Becirov.
Islamic Centers VD Bejzat Becirov tackar de utländska vännerna från Libyen som skänkt tomtmarken. (2008 köpte organisationen dessutom alla byggnaderna för 5 miljoner dollar.)
Skolflickor i svart slöja sjunger om Profeten Muhammed framför Ögårdsskolan.


Källa:


Inga kommentarer: