2010-06-10

Hetsande Uppsalamoskén knuten till muslimsk friskola


Åklagarkammaren i Uppsala har inlett en förundersökning om hets mot folkgrupp efter att den kommunala Tiundaskolan gjort studiebesök i Uppsalamoskén. På följande sida avslöjas att personer bakom Uppsalamoskéns studiebesök knutits till den muslimska friskolan Imanskolan:


"Islamiska informationsföreningen är en nystartad ideell förening för att informera om Islam och för att förebygga fördomar och missförstånd.

Föreningen som har sin bas i Uppsala moské består av födda och konverterade muslimer, och vi står till tjänst för er med att:

Hjälpa till med planering och genomförande av religionslektioner om Islam.

Ta emot studiebesök i Uppsala moské och den islamiska friskolan Imanskolan.

Hjälpa era elever med studiematerial och personliga kontakter för specialarbeten och uppsatser.

Förmedla föreläsare om Islam.

Om ni önskar ta kontakt med oss om detta eller något annat, vänligen vänd er till Imanskolans reception på tel: 018-101919. Eller Email till iif@hem2.passagen.se"


Källa:Imanskolans hemsida:


Imanskolan ingår i Sveriges Islamiska Skolor:
http://www.islamiskaskolor.se/


Läs alla bloggposter om som ger bakgrunden!
http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2010/06/uppsalamosken-anmald-for-hets-mot.html

Inga kommentarer: