2010-06-11

Skolavslutning i Sveriges första skola för ensamkommande flyktingbarn


"I Malmö finns Sveriges första skola för ensamkommande flyktingbarn. I dag fredag firar skolan som varit igång i fyra månader firar idag sin första avslutning. Och nu hoppas eleverna på ett soligt sommarlov."


Lyssna till intervjun från Västra Kanalskolan där muslimska elever från Somalia och Afghanistan går.

Sveriges Radio Malmö fredag 11 juni 2010:"I Malmö öppnade nyligen landets första skola för ensamkommande flyktingbarn. Många av tonåringarna har aldrig gått i skolan."

"Västra Kanalskolan öppnade den 15 mars och tar emot ensamkommande flyktingbarn som bor i stadsdelen Kirseberg. Det är där de flesta av barnen hamnar — i gamla sjukhuslokaler och studentkorridorer som får göra tjänst som övergångsboenden."

"Men antalet barn har ökat kraftigt sedan sommaren 2009 och Migrationsverket lyckas inte få fram tillräckligt med platser. I stället för några dagar kan de bli kvar i månader på sina övergångsboenden."

"På Västra Kanalskolan finns elever som inte har gått i skolan alls och andra som har ett eller ett par års skolgång. De afghanska eleverna måste, till skillnad från somalierna, börja med att lära sig det latinska alfabetet eftersom de har ett annat skriftspråk.

I och med att skolan nu startar en sjätte grupp har man två alfabetsträningsgrupper, tre grupper för dem som har knäckt läskoden och en grupp för dem som nått lite längre."

"Likaså att familjer skickar i väg pojkar för att använda dem som »ankare« i sin egen anhöriginvandring till det nya landet.

Hur många som kan anses vara ankarbarn i Sverige är omstritt."


Källa, Lärarnas Tidning 26 maj 2010:


Inga kommentarer: