2010-06-23

Brevet om Uppsalamoskén till skolministern


"Tiundaskolans moskebesök på skoltid (till Jan Björklund)

automatsvar to: registrator

2010-06-07 15:39

Från: automatsvar@regeringen.seFrån: Germund Andersson

Meddelande: Följande har sänts till rektorerna på Tiundaskolan:

Ett illasinnat rykte sprids på nätet om att era elever vid ett besök i en moske, beordrades att bära islamanpassad klädsel och be till Allah.

Jag hoppas att ni kan dementera detta påstående eftersom ni, om ryktet är sant, har frångått ert ansvar som skolledare.

Germund Andersson
Enköping


REGERJNGSKANSLlET

Utbildningsdepartementet

Registratorn

Ink. 2010 -06-O8

Dnr. u/2010/3611/DL"
Läs alla bloggposter om som ger bakgrunden!

Inga kommentarer: