2010-06-07

Elvaåringar tvingas på studiebesök i Uppsalamoskén


Inte bara högstadieelever i och runt Uppsala tvingas göra studiebesök i Uppsalamoskén. Nu framkommer att så unga som elvaåringar i mellanstadiet tvingas på studiebesök i Uppsalamoskén. Dessa elever är så unga att de ännu inte utvecklat kritiskt tänkande som högstadieelever förhoppningsvis har. Ingen vet om mellanstadieflickor tvingas ta på sig slöjliknande beklädnad som högstadieflickor tvingas till av Uppsalamoskén och sina lärare.


"Vi (Adam, Antonia, Björn, Bonnie, Ellinor, Maja, Tove) skulle ordna ett studiebesök till Uppsala moské för vår klass.Men vi ville åka på en förhandstitt i moskén och där ställde vi frågor till Imam, det här är vår sammanfattning om religionen Islam.

Det finns ingen Gud utom Allah och Muhammed är hans sändebud. Muslimerna anser att varje gång man är lycklig eller tacksam för något ska man tacka Gud.

En dag så kommer Domedagen då Gud antingen belönar med paradiset eller straffar med helvetet, därför är det viktigt att leva sitt liv rätt.

Ordet musilm betyder "de som underkastar sig Gud"

"Gjord av: Adam, Antonia, Björn, Bonnie, Ellinor, Maja och Tove från Gluntens montessori skola, år 5."


Källa, nyheter från Uppsalamoskén:

Hemsida för Gluntens Montessoriskola i Uppsala:


Gottsundaskolan

Kursplan i Samhällsorienterande ämnen (SO)

Skolår 9

Lämpliga studiebesök: Moskén, Olika samhällsinstitutioner.


Källa, kursplaner i SO för den kommunala Gottsundaskolan i Uppsala:
Hemsida för Gottsundaskolan:


I Uppsalatidningen bloggar en högstadieflicka om hur hennes klass också gjorde studiebesök i Uppsalamoskén. Vem kan tolka det som att denna högstadieklass gör studiebesök Uppsalamoskén av fri vilja:

"Idag åkte vi till Uppsala med klassen, och gick till Moskén. Det är långt.. Trodde jag skulle dö. Vadå dålig kondis? Råkade vara uppe lite sent igår också så var äckligt trött när vi kom framm. Det var alla andra också, de satt nästan och sov!"

Källa, Tonåringens blogg i Uppsalatidningen 27 maj 2010:


Läs alla bloggposter om .

Inga kommentarer: