2010-06-17

Skattebetalarana skänkte Becirov 15 000 kronor


Nationaldagen 6 juni 2010 firades i Malmö av flera politiker och myndigheter i den stora moskén som drivs av Islamic Center. En del barn från den muslimska friskolan Ögårdsskolan fanns på plats.

Oväntat steg Räddningstjänsten fram och delade ut 15 000 kronor till Islamic Centers VD Bejzat Becirov. Dessa pengar från skattebetalarna skänktes för att Islamic Center ställt upp och lånat ut sina lokaler vid moskén gratis till Räddningstjänsten. Dessutom menade Räddningstjänsten att Islamic Center gjort mycket för Räddningstjänsten.

Är den presenten tillbörlig? Räddningstjänsten har själv tillgång till flera lokaler att hålla möten i. Dessutom har Malmö stad och region Skåne flera samlingslokaler som kan användas gratis eller hyras för några hundralappar. Den totalsumman hade blivit om Räddningstjänsten använt egna eller kommunala lokaler understiger kraftigt presenten, eller gåvan på 15 000 kronor. Med denna stora penninggåva blev ju heller inte de få samlingarna hos Islamic Center gratis längre. Det blev en dyr kostnad. Hade inte skattebetalarna hellre sett att översumman 15 000 kronor hade gått till behövd verksamhet?

Ingenstans i media framgår att Becirov eller Islamic Center fått 15 000 kronor. Därför har heller ingen protesterat än mot detta gynnande av enskild. Hur ser denna utgift ut i Räddningstjänstens räkenskaper? Vad bokförs summan som? Får skattepengar för flera tusen bara delas ut sådär till en religiös organisation som ren uppskattning?

Summan på 15 000 kronor överräcktes till Bejzat Becirov som 2009 dömdes för bokföringsbrott. Var hamnar nu denna summa på 15 000 kronor av skattebetalarnas pengar? Är det i stiftelsen eller församlingen Islamic Center och hur bokförs den?

Är gåvan på 15 000 motiverad? Har verkligen Islamic Center stoppat stenkastningen mot brandmän? Enligt vilken rapport eller artikel då?

Islamic Centers muslimska friskola Ögårdsskolan har eleverna vittnat om att de kastat sten och ägg mot brandmän på Rosengård.

Har stenkastningen mot räddningstjänst upphört på Rosengård? I så fall när då och enligt vilka källor?

Enligt flera rapporter och artiklar har räddningstjänsten förklarat att stenkastningen mot räddningstjänst i Sverige startade vid moskébranden på Islamic Center år 2003. Där gick startskottet. Sedan spred sig stenkastningen till Rosengård, andra malmöstadsdelar och till resten av Sverige.

Bejzat Becirov polisanmäldes av räddningstjänsten 2003 för att ha stört släckningsarbetet vid moskébranden på Islamic Center. 2010 ger räddningstjänsten honom pengar. För vad? Hur bokförs detta?

Hur många miljoner kronor har Islamic Center inte fått i bidrag redan under många år från skattebetalarna? Regeringen gav 2006 hela 3 miljoner kronor som försvann utan att någon kunde spåra pengarna. Ytterligare miljontals kronor har rullat in i olika projekt hos moskén som inte lett till något, liksom andra bidrag. Borde det inte vara Becirov som ger skattebetalarna 15 000 kronor i gåva i stället?

Någon revision bör se över om denna gåva är tillbörlig. Allmänheten som drabbas av att 15 000 kronor av skattepengarna försvinner utan tydlig motprestation borde komma in med en anmälan om de vill ha saken granskad. Är de 15 000 kronorna för lokalhyra eller för att Becirov och Islamic Center har stoppat stenkastningen? Är det bokfört som gåva eller ersättning? Får en gåva vara så här stor?

Gåvan på 15 000 kronor går inte till en svensk moské. Det är stiftelsen World Islamic Call Society i terroristdiktaturen Libyen som äger Islamic Center sedan 2008.

På nationaldagen 6 juni 2010 var ordföranden för libyska ägaren World Islamic Call Society på plats vid Islamic Center. Han höll tal på arabiska som översattes till svenska. I talet berättade ordföranden att hans president i Libyen, Muammar Khadaffi, hälsade till alla på Islamic Center.

Svenska kyrkan från Västra Skrävlinge församling firade nationaldagen i detta spektakel på Islamic Center.

Men allvarligast var nog de båda politiska partierna som var där för att fiska röster från brottsplatsen Islamic Centers många muslimska medlemmar. Moderaterna och socialdemokraterna hade var sitt bokbord inför höstvalet på plats mitt under nationaldagen.

En från vardera parti höll tal där de berömde Islamic Center.

Inge Garstedt (M) - ledamot av justitieutskottet i riksdagen, höll ett av talen på nationaldagen hos Islamic Center:

Leif Jakobsson riksdagsledamot för socialdemokraterna höll det andra politiska talet:

Självklart var Islamic Centers nye guldgosse Adrian Kaba också på plats, iklädd rosa skjorta tio år efter stureplanbratsen. Som ordförande för socialdemokraterna i Rosengård, kandiderar han som Rosengårds kandidat till riksdagen. Adrian Kaba representerar ofta Islamic Center:


Inga kommentarer: