2011-04-12

Arbetarpartis krav på etnisk mångfald ska stoppa muslimska friskolor"Arbeiderpartiet vedtok på helgens landsmøte en strategi for hvordan de skal omgå privatskoleforliket og hindre fremveksten av religiøse skoler som retter seg inn mot minoriteter. Dette skal gjøres ved å stille krav om god etnisk elevsammensetning for å få lov til å starte opp skole.

Foreldrerett. Dagrun Eriksen, skolepolitisk talsperson for KrF, og svært sentral i arbeidet med privatskoleforliket, reagerer på landsmøtevedtaket til Arbeiderpartiet.

– For meg har det viktigste vært å forsvare foreldreretten. Det er også bedre at tilbud som muslimske skoler skjer innenfor privatskoleloven enn at det oppstår kveldsalternativer og ettermiddagsalternativer som vi ikke vet om."

"Muslimske skoler. Uten at det ble sagt med rene ord er det grunn til å tro at Aps landsmøtevedtak først og fremst vil ramme muslimske privatskoleplaner, da svært få etnisk-norske foreldre trolig vil kunne tenke seg å sende barna sine på en slik skole. Dagrun Eriksen mener den beste metoden å forhindre fremveksten av muslimske skoler på er å ivareta muslimske foreldres behov i den offentlige skolen.

– Mange velger private skoler fordi de ikke føler den offentlige skolen ivaretar deres religiøse tro. Hvis den offentlige skolen ikke legger til rette for muslimske foreldre behov, så er det slik jeg ser det en fare for at de ønsker å starte opp egne skoler."


Källa, Vårt Land måndag 11 april 2011: http://www.vl.no/samfunn/article125056.zrm


Inga kommentarer: