2011-04-15

Gaytidningar censurerade nyhet om homofientlig imam
Har du undrat varför inte RFSL eller någon gaytidning upprört publicerade nyheten om Islamic Centers imam Ayoub Chibli? Som nämndeman i Malmö tingsrätt står Chibli ändå fast vid att det står i Koranen att homosexualitet är förbjudet. Dagens Juridik kallade Chibli för homofientlig:


Nyheten spreds av TT till alla dagstidningar. Men den berörda gruppen homosexuella fick inget läsa på RFSLs nyhetssida eller i gaytidningar som skriver om samhällsnyheter. Ansvariga för dessa medier berättar för bloggen Muslimska Friskolan, att det beror på att man inte vill sprida en negativ bild av muslimer. De struntar alltså i sina medlemmar och läsare och för inte deras talan. Hellre att medlemmarna och läsarna blir utsatta för homofobi, än att en homofientlig imam avslöjas.

RFSL vägrade även att skicka in en protest till lagmannen mot den homofientlige imamen. Nu får RFSL skylla sig själv att nämndemannen sitter kvar och tillåts döma obehindrat i mål om homosexualitet.

Inga kommentarer: