2011-04-28

Gatukonstnären Dan Park avstängd från Malmö högskola


"Gatukonstnären Dan Park stängs av från Malmö högskola efter affischen som uppmärksammades i förra veckan."

"Han stängs nu av från all undervisning och får inte heller vistas i Malmö högskolas lokaler."

"Dan Park hade själv inte fått reda på beslutet när Sydsvenskan nådde honom på torsdagen.

– Jag har ju bara använt deras kopiator och glömde tio planscher där. Ska det inte vara högt i tak på högskolor? Jag har ju inte blivit fälld för något här.

Dan Park reagerar starkt på beskedet, särskilt det att han förbjuds att vistas i högskolans lokaler.


– Hur ska de kolla det? Ska de ha vakter som sett mina bilder? Får jag inte ens vara på biblioteket? Ska jag behöva maskera mig för att gå dit?

Dan Park läser en kvällskurs på Malmö Högskola den här terminen. Att han stängs av från kursen berör honom inte lika mycket som att han nekas tillträde till lokalerna där han kopierat upp kontroversiella planscher sedan han kom till Malmö 2004. Kan han inte kopiera till högskolans låga priser tror han att den kontroversiella verksamheten är hotad.


– Blir jag avstängd från att använda kopieringsmaskinen är det kört."

Källa, islamiseringstidningen Sydsvenskan torsdag 28 april 2011: http://www.sydsvenskan.se/malmo/article1453932/Gatukonstnar-stangs-av-fran-Malmo-hogskola.html


"Student stängs av efter rasistisk affisch

2011-04-28

STUDENT. Studenten kopierade upp en affisch med rasistiskt motiv som var riktat mot en medarbetare på Malmö högskola. Nu stängs studenten av från – all undervisning vid lärosätet.

– Vi ser mycket allvarligt på händelsen. Det är fullständigt oacceptabelt, säger Lennart Olausson, rektor vid Malmö högskola.

Enligt högskoleledningens beslut – som fattades under torsdagen – stängs den 43-årige mannen av från all undervisning med omedelbar verkan. Han får därmed varken delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för högskolans verksamhet. Han får heller inte vistas i högskolans lokaler. Beslutet är interimistiskt, det vill säga tillfälligt, i väntan på att ärendet prövas av högskolans disciplinnämnd.

– Enligt vår uppfattning bryter studentens agerande mot diskrimineringslagen och strider mot allt vad vår organisation står och arbetar för.

Malmö högskolas verksamhet vilar på grundläggande demokratiska värderingar och allas lika rätt- och skyldigheter. Dessutom arbetar vi intensivt för att främja mångfald hos oss och övriga samhället och att bredda rekryteringen till vårt lärosäte, både när det gäller personal och studenter, säger Kjell Gunnarsson, förvaltningschef vid högskolan.

Det var strax före påskhelgen som en affisch hittades i en kopiator i ett av Malmö högskolas offentliga bibliotek. Affischen var ett montage med ett foto på högskolans medarbetare – som föreställde en svart slav i bojor och kedjor med texten ”Vår negerslav är bortsprungen”.

Händelsen anmäldes till polisen och fick omfattande uppmärksamhet i medierna. Senare samma dag berättade 43-åringen för en tidskrift att han låg bakom såväl kopiering som spridning på offentlig plats av affischen. Och högskolans ledning väljer nu att agera omgående sedan de fått beskedet att den 43-årige mannen är inskriven som student vid Malmö högskola.

– Vi kan aldrig acceptera trakasserier mot våra anställda.

– Utifrån de uppgifter som kommit fram är det viktigt för oss agera så snabbt och kraftfullt som vi kan i detta ärende, säger Lennart Olausson.

Den kränkande affischen sätts i samband med att medarbetaren vid Malmö högskola tidigare, som privatperson, hade polisanmält Hallands nation i Lund. Detta sedan några studenter klätt ut sig till slavar och anordnat en fiktiv slavauktion på en av nationens fester. Även den händelsen utreds nu av polis och åklagare."

Källa, nyheter från Malmö högskola torsdag 28 april 2011:
http://mah.se/Nyheter/Nyheter-2011/Student-stangs-av-efter-rasistisk-affisch/

Inga kommentarer: