2011-04-19

Ungdomsstyrelsen JO-anmäld för bidrag till TUFF"En privatperson har också anmält Ungdomsstyrelsen till Justitieombudmannen, och vill att JO utreder om det är korrekt att Tuff får ett bidrag på 550 000 kronor. ”Jag vill härmed också förkunna min avsikt att draga detta ärende till helvetet och tillbaks om inte JO har för avsikt att göra en utredning”, skriver anmälaren."Inga kommentarer: