2011-04-13

Mahmoud Aldebe hotad av Svenska kyrkans imam"Jag känner mig utsatt för allvarligt hot


محمود الدبعي 13/04/2011 قراءات: 23

Jag känner mig utsatt för utpressning och hot av imam Othman Tawalbeh och hans media kontaktnät i Sverige och utlandet. Imamen som accepterade anställning i Sofia kyrkan vill kväsa kritiska röster mot detta sätt att driva dialog med svenska kyrkan. Han sprider sina anklagelser bland islamiska församlingar för att få stöd från muslimerna. Det stämmer inte att jag vill tvinga fram ett hot bild mot honom. Behandlingen av kritiska röster ska bygga på rättfärdighet och rättvisa och inga hot borde äga rum mot någon på grund av sina åsikter

Jag fick samtal från oroliga muslimer som hotades av imamens vänner att få det svårt i sina hemländer om de skriver negativa texter mot honom, speciellt Palestinier bosatta i Jordanien. Imamen tolkar de kritiska texter mot svenska kyrkans nya roll att ta från moskén sin roll som hotelser riktade mot honom. De arabiska debattexter innehåller inte hotelser riktade mot imam Othman Tawalbeh eller svenska kyrkan,

Den största Kritik är riktad mot Muslimska Broderskaprörelsen som imamen är aktivmedlem i och dess gren i Sverige som kallas idag Islamiska Förbundet i Sverige. Imam Othman Tawalbeh har lyckats infiltrera svenska kyrkan för att ha stark fotfäste för hans uppdragsgivare som är svenska Muslimska Broderskaprörelsen som äger Stockholms moské, därför vågar han påstå att Stockholms moské imamer välsignat hans nya uppdrag inom svenska kyrkan. Man borde granska denna imam som skickar dubbla budskap till svenskar och muslimer på ett skickligt sätt.

Att skicka dessa texter till imamens vänner i UD med falska anklagelser mot mig personligen är allvarligt och är mycket hotande mot mig och min familj. Jag hoppas att UD och Säpo tar detta på sakligt sätt och jag försäkrar dem att det finns inte något hot mot honom från min sida på något sätt. Man ska ha is i magen och man inte behöver vara orolig alls.

Att journalister, Säpo och UD tjänstemän litar på imam Othman Tawalbeh tolkningar av kritiska texter på arabiska, något som jag inte fattar eftersom jag har inte hotat imamen på något sätt. Det sanningen är att han tillhör Muslimska Broderskaprörelsen som jag hoppat av sedan flera år och man vill hämnas detta. Det är otroligt att UD tjänstemän inte översätter texterna på ett neutraltsätt och inom yttrandefrihetslagen och se om jag personligen hotar denna imam?

För mig är mänskligheten en enda enhet med ett gemensamt ursprung och är för dialog med alla trossamfund. Jag motsätter mig all våld riktad mot imam Othman Tawalbeh eller kristna grupper som frågesätter islam eller muslimer och vill ryckt upp våldsbenägenhets tankar bland muslimerna med rötterna, för att i dess ställe sätta fred, kärlek, respekt och ett närmande mellan folken. Utan tvivel är det så, att islam som föreskriver en hög moral och rättvisa i bemötandet av alla religioner, nationer och folkgrupper, förespråkar fred genom dialog och samtal. Sveriges muslimer betonar också tolerans och respekt för alla medmänniskor. När dialog och ömsesidig respekt får bli utgångspunkt kan bilden av Sverige som mångfaldsparadiset bli mer sann och motverka obefogad rädsla - islamofobi. "Källa, Alnoor onsdag 13 april 2011:محمود الدبعي aldebee@yahoo.se

Mahmoud Aldebe Hagalundsgatan 39, 6tr 169 66 Solna Mobil: 0046763272536 E-Post: mahmoud.aldebe@gmail.com


Inga kommentarer: