2011-04-07

Mahmoud Aldebe tänker agera mot Islamic Centers imamMahmoud Aldebe säger idag torsdag 7 april 2011 till bloggen Muslimska Friskolan, att han tänker agera i frågan att Svenska kyrkan i Malmö anställt Islamic Centers imam. Aldebe menar att det är förvånande att kyrkan håller på med sådant hemlighetsmakeri. Han irriteras över att kyrkan haft imamen Mukhiddine Shirinov anställd i två år utan att det kommit fram förrän nu. Aldebe berättar vidare för bloggen, att Svenska kyrkan och imamer bör vara åtskilda.

Mukhiddine Shirinov är Sveriges första och enda imam som är anställd av Svenska kyrkan:
http://www.kyrkanstidning.se/nyheter/inrikes/tva_ar_med_imam_i_malmo_0_16886.news.aspx

Inga kommentarer: