2011-04-18

Varför finansierade Kaddafi moskén i Malmö?"Trots Kaddafis uttalade mål att tränga tillbaka islamismen finansierade han moskébyggen över hela världen, bland annat den stora moskén i Malmö. Jag har under åren alltmer lutat åt att dessa moskéer var allt annat än en religiös intressefråga för Kaddafi, snarare skulle de utgöra fysiskt påtagliga möjligheter att sprida “den tredje universella teorin”, vilket var detsamma som Kaddafis gröna bok.

Att islamisterna är en av flera starka krafter i östra Libyen behöver vi inte tvivla på. Inte heller att deras revolt i många avseenden handlat om detta. Redan tidigt talade man om Kaddafi som en otrogen och han har länge haft en organiserad islamistisk gruppering emot sig. Flera av de ledande islamisterna hade han kastat i fängelse, men släppte ut dem just när revolten börjat. Det lyckades inte blidka upprorsmännen i de östra provinserna."

Källa, författaren Thomas Nydahls blogg Vaka över ensamheten måndag 18 april 2011: http://nydahlsoccident.blogspot.com/2011/04/resor-i-muslimska-kulturer_18.html


Thomas Nydahls bild på Islamic Center när moskén i Malmö uppfördes tidigt 1980-tal:Inga kommentarer: