2011-04-13

Invandrarelever kräver mer islam i historieböckernaVanja Lozic är historiker vid Malmö högskolas lärarutbildning. Självklart vill hon därför göra sin avhandling om vad Malmös invandrarelever tycker om läroböckerna i historia. Mindre om Sveriges och Europas historia och mer om Asiens och Afrikas islamiska historia kräver de muslimska eleverna. Sydsvenskan prisar invandrarelevernas förakt för Europas och Sveriges historia i sin bokrecension:


"Det är därför hoppingivande att elever med så kallad invandrarbakgrund, eurocentrismens hårdaste kritiker, avvisar tanken på en fragmentiserad undervisning strukturerad efter särart. Ämnesvyerna bör vidgas, exempelvis genom att intresset för föräldrarnas hemländer och migrationserfarenheter tillvaratas, dock endast som kompletterande fördjupning. Undervisningen måste förbli sammanhållen och tillåtas ha sin tonvikt vid det samhälle vi lever i.

Hållningen speglar elevernas eleganta sätt att vägra enkla etniska etiketter. Lozic dansanta dialog med eleverna påminner om att kulturell identitet varken är grovt huggen i sten eller en fungerande princip för pedagogik och politik."

Källa, islamiseringstidningen Sydsvenskan sidan B4 onsdag 13 april 2011:
http://www.sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/article1441099/Spegling-av-samhallet.html

Vanja Lozic, I historiekanons skugga : historieämne och identifikationsformering i 2000-talets mångkulturella samhälle: http://dspace.mah.se:8080/handle/2043/10478

http://forskning.mah.se/id/lulova

Inga kommentarer: