2011-04-11

Expansion vid Islamic Centers ÖgårdsskolanIslamic Centers muslimska friskola vid den stora moskén i Malmö har fått grannar. Norr om gångstigen vid Ögårdsparken har en barack placerats ut där aktivitet sker nära Ögårdsskolan . Bakom den gröna träbyggnaden på Västra Skrävlinge kyrkoväg finns nu en paviljong med en snitslad gångstig kantad av ditsatta stenar. På kartan nedan finns baracken i den lilla fyrkant med nummer 58 strax norr om moskén och Ögårdsskolan. Men på flygfoton som är äldre finns baracken inte än:

Inga kommentarer: