2011-04-20

FP och M röstar olika om muslimsk friskola"I dag tar barn- och utbildningsnämnden ställning till en rad ansökningar från friskolor som vill etablera sig i Eskilstuna. Bland ansökningarna finns Islamska skolan, som med största sannolikhet kommer att få ett nej från majoriteten i nämnden.

Moderaterna avser däremot att säga ja till samtliga friskoleansökningar, även de som gäller konfessionella friskolor. Men frågan splittrar alliansen. Folkpartiet har nu meddelat att de kommer att avstyrka alla ansökningar från religiösa friskolor.

- Föräldrar får självklart inviga sina barn i sin religion på fritiden, säger Niklas Frykman, gruppledare för FP. Däremot anser vi inte att man ska använda skolan för det ändamålet, säger han"
Inga kommentarer: