2011-04-11

Kommittén mot antisemitism kräver klargörande från Sveriges Islamiska Skolor


"Svenska kommittén mot antisemitism finner det djupt beklagligt att Islamiska förbundets ordförande Omar Mustafa varken medger det felaktiga i att bjuda in talare som gett uttryck för judehat eller tydligt tar avstånd från deras antisemitiska uttalanden. Vi uppmanar därför Islamiska förbundet att än en gång tänka igenom sitt ställningstagande och på nytt tydliggöra sin hållning i dessa frågor.

Vi skulle också välkomna ett klargörande på dessa punkter från Sveriges unga muslimer, Studieförbundet Ibn Rushd och Sveriges islamiska skolor, som samarbetade med Islamiska förbundet i arrangerandet av den aktuella konferensen.

Willy Silberstein (2 artiklar)"


Källa, Newsmill söndag 10 april 2011:Inga kommentarer: