2011-04-14

Får kyrkans imam vara homofob ?"I Kyrkans Tidning nummer 14/11 ber Nils Olof Ericsson mig peka ut det ställe i Nya Testamentet där det står att Fryshuskyrkan ska anställa en imam."

"Nils Olof Ericsson tror i stället att imamen har blivit anställd för att förkunna diskriminering mot homosexuella. Jag förstår inte hur han resonerar, men han tycks tro att homofobi är en av islams grundpelare. Tyvärr verkar många framträdande muslimska ledare dela den uppfattningen, men det gör inte islam till en homofob religion och alla imamer till diskriminerare. Det finns gott om bokstavs-troende kristna som i bibelställen menar sig finna stöd för sitt fördömande av homosexualitet, och inom Svenska kyrkan har röster höjts för att avsäga sig vigselrätten för att slippa den förment kontroversiella frågan om samkönade äktenskap."
Inga kommentarer: