2011-04-12

Protest mot moskén i Fisksätra kyrka"Fisksätrakyrkan utanför Stockholm blev i helgen nedklottrad med orden: Ingen moské i kyrkan - nej.

Under natten till lördagen har någon klottrat på tre väggar runt kyrkan med upp till en meter höga bokstäver. Protesten gäller det interreligiösa projektet där Svenska kyrkan och Konrads katolska församling ska samsas om gudstjänstslokal och samtidigt låta en moské byggas på församlingens mark."

"Imam Awad Olwan säger sig inte vara bekymrad utan säger att det handlar om vanligt mänsklig rasism och att värna om det gamla och invanda."


Källa, Dagen tisdag 12 april 2011: http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=256208

http://www.nvp.se/Nacka/SaltsjobadenFisksatra/Fisksatra-kyrka-vandaliserad/

Inga kommentarer: