2011-04-07

Islamic Centers imam är anställd av Svenska kyrkan"2011-04-07 06:02

Inrikes

Två år med imam i Malmö


Det blev stor uppståndelse när Sofia församling i Stockholm anställde en imam. Den reaktionen fick däremot inte Västra Skrävlinge församling i Malmö när man för två år sedan anställde imamen Mukhiddine Shirinov.

Inför bildandet av Forum för interreligiös samverkan i Malmö projektanställdes Mukhiddine Shirinov för att göra en förstudie. Sedan dess, ett par år nu, har han ingått i arbetslaget i Västra Skrävlinge församling."

"Mukhiddine Shirinovs arbetsuppgifter är helt integrerade med Forumets arbete att skapa dialog och öka förståelse mellan olika religioner och dess företrädare i Malmöregionen. Men han deltar också i ett samarbete med en av församlingsprästerna för att besöka andra församlingar, föreningar och skolor för att skapa större förståelse över religionsgränserna."

"Att det blev just en imam man anställde beror på att den muslimska gruppen är så pass stor i förhållande till andra religiösa grupper i området."

Inga kommentarer: