2011-04-28

Muslimsk friskola mest kommenterad i Aftonbladets skolgranskning








Omdöme för den muslimska friskolan Alzahraa idealiska akademi i Aftonbladets skolgranskning april 2011. Såväl skolans rektor, lärare och elever kommenterar och bemöter kritiker:



Inga kommentarer: