2011-04-05

Ljuger Aarhus universitet eller Högskolan Väst om koranskolor?Minns ni hur Aarhus universitet i Danmark förra veckan kom fram till att koranskolor var ett hot mot integrationen? Denna vecka kommer Högskolan Väst i Sverige fram till att koranskolor gynnar integrationen. Vilket av lärosätena ljuger? Eller kan det vara så illa att politiker och media som ser olika på koranskolor i Sverige och Danmark, påverkat forskarna så mycket, att de kommer fram till diametralt olika slutsatser? Har diskussionen om koranskolor och muslimer nu även förblindat forskarna, så att vi inte vet om vi kan lita på forskningen längre?

Eller kan det vara så revolutionerande, att Sveriges positiva inställning till flyktingar påverkat svenska koranskolor att verka integrerande? Samtidigt som Danmarks misstänksamhet mot muslimer påverkat danska koranskolor till att misskreditera integration? Bloggen Muslimska Friskolan vill se Danmarks Mikael Jalving och Sveriges Lena Sundström leda striden om vilket lands forskare som talar sanning respektive ljuger om koranskolor.

När striden är avgjord mellan Aarhus universitet och Högskolan Väst får SÄPO och PET nya eller samma direktiv. Idag kartlägger underrättelsetjänsterna koranskolorna i Danmark och Sverige. För att de kan utgöra hot mot Rikets säkerhet. Om Högskolan Väst vinner striden får SÄPO sluta kartlägga koranskolor, eftersom Högskolan Väst menar att koranskolor gynnar integration. Då utgör de ju inget säkerhetshot.

Denna strid mellan Danmark och Sverige kan via forskningen bli avgörande för att se igenom argumenten om Danmarks påstådda rasism och Sveriges påstådda massinvandring. Vilken väg som är bäst att gå, kan besvaras genom koranskolorna.


Danska Integrationsministeriet berättar idag tisdag 5 april 2011 för bloggen Muslimska Friskolan, att de ska leta upp och ta del av Högskolan Västs forskning om koranskolor, för att resultatet är motsatt det som danska Integrationsministeriet fått från Aarhus universitet.


Göteborgsposten kommer i övermorgon att publicera en artikel om Högskolan Västs forskningsresultat runt koranskolors påverkan på integrationen. SVT Västnytt tycker att jämförelsen mellan Aarhus universitet och Högskolan Väst är mycket intressant. Västnytt frågar sig hur de två lärosätena kan komma med så olika resultat med mindre än en veckas mellanrum. Den seriösa tidningen Dagens Nyheter kommer att undersöka nyhetstipset om de båda ländernas olika forskningsresultat. Jyllandsposten säger till bloggen Muslimska Friskolan, att de tror att koranskolorna i Sverige och Danmark kan vara helt olika, för att de lever under olika betingelser. JP ska titta vad det beror på och vill läsa Högskolan Västs forskningsrapport. Svenska Dagbladet anser att jämförelsen mellan Danmark och Sverige är intressant och ska be nyhetschefen värdera tipset i morgon. TV4 Nyheterna har lovat förmedla nyhetstipset om de två högskolornas olika resultat till reportern Lena Sundström.

Flera forskare från Högskolan Väst har i eftermiddag läst den här bloggposten.


"Korankurser i muslimska föreningar i Västra Götaland har visat sig gynna integrationen. Det säger forskarna Signild Risenfors och Sevtap GurdalHögskolan Väst.

Hör radiointevjun:


Korankurser kan bidra till integration (1:38)Lärarna på korankurserna arbetar aktivt för integration säger de.

– Vad skulle Mohammed gjort idag? Etik och värderingar som man ofta framhåller är samma värderingar som skolan, kristendomen och den vanliga svensken står för, säger Signild Risenfors.

Hon säger vidare att i det sammanhanget lyfter föreningarna och korankurslärarna ofta fram integration som en viktig del av sin verksamhet. De hjälper deltagarna i kurserna att leva i det svenska samhället, menar forskarna."

"Imamen i Uddevalla Taisir Kassem håller med om att korankurser är viktiga för att förstå både den egna religionen, etiken, moralen och det svenska samhället. Koranen handlar om respekt, säger han.

– Hur man ska leva, hur man ska behandla folk, hur ska man göra i framtiden, allt står i koranen och därför hjälper det. Men Taisir Kassem tycker också att svenskarna och det svenska samhället har ett ansvar för att människor integreras.

– De måste acceptera oss.

Vi måste se de muslimska föreningarna och korankurserna som en tillgång för integrationen, tycker Taisir Kassem. Och det tycker också forskaren Sevtap GurdalHögskolan Väst, som ser dem som en länk ut i samhället."

Källa, Sveriges Radio P4 Väst måndag 4 april 2011: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=4437846


Jämför med forskningen på Aarhus universitet som kommit fram till motsatsen, att koranskolor i Danmark är ett hot mot integrationen:Inga kommentarer: