2011-04-14

Kyrkans imam förrättar fredagsbön för muslimska ungdomar"En imam anställs för att göra ungdomarna mindre vilsna och förrättar fredagsbön i muslimsk stil på Fryshuset i Stockholm. Den första grundpelaren i islam är trosbekännelsen – Shahada- som innebär att en riktig muslim ska tro och med hela hjärtat vittna att det finns bara en Gud och det är Allah samt att Muhammed är hans profet.

Så läser jag vidare i Kyrkans Tidning. ”Kyrkan har ett ärende utan försoningsoffer”. Var har jag hamnat? Det gör ont i hela kroppen. Är detta den kyrka jag en gång lovade tjäna? Kan jag fortsätta?

Var är kontakten med den levande Guden? Det är Gud som är Gud. Han sätter spelreglerna. Vi lever i en tid där det mesta talar för att avslutningen på skapelsen som vi känner den närmar sig.

Kyrkan behöver i sanning en förnyelse som betyder ”åter till källan”. Och då till innehåll. Ett innehåll som leder oss till en levande gemenskap med den uppståndne frälsaren.

Om kyrkan inte kan leverera detta är det tveksamt om den har något berättigande.

Johnny Olofsson

Präst i Stockholms stift"
Inga kommentarer: