2011-04-13

Polisen anlitar imam vid dödsbud"En vanlig oro hos poliser som ska lämna dödsbud är att det ska hända något som man inte har kontroll över."

"När man ska lämna dödsbud finns möjligheten att ha med sig en präst eller diakon. Kyrkan kan också förmedla kontakt med andra trossamfund, exempelvis om familjen som berörs är muslimer kan man få kontakt med en lokal imam."
Inga kommentarer: