2011-04-28

Ögårdsskolan är kund hos Antivåldsbyrån"Ögårdsskolan är en friskola vid Islamic Center i Malmö. Verksamheten omfattar grundskolan från förskoleklass till åk 6. Skolan bedriver under läsåret 2010/2011 en verksamhet med ca 220 skolbarn. Vi strävar efter att inte ha mer än 18 elever per klass. Detta innebär en bättre kontakt med varje elev och en bättre undervisning."

Källa, Antivåldsbyrån april 2011: http://www.antivaldsbyran.se/malmo-ogardsskolan/


"En triangelmärkt skola är en skola som aktivt valt att samarbeta med oss på Antivåldsbyrån som ett komplement till sitt eget värdegrundsarbete. Vår vision är att förmedla en ökad känsla av både intresse och engagemang från näringslivet och allmänhetens sida när det gäller eleverna och deras framtid.

Antivåldsbyrån är ingen kommunal eller statlig verksamhet utan dess existens bygger på en kundbas som representeras av det lokala näringslivet och allmänheten, det vill säga elevernas framtida arbetsgivare och föräldrar.

Tack vare insiktsfulla rektorer och lärare har vi sedan starten kunnat leverera över 160 stycken skolföreläsningar och inlett en god och nära relation med en lång rad skolor."

Källa, Antivåldsbyråns informationssida för skolor: http://www.antivaldsbyran.se/skolor/


Inga kommentarer: