2011-04-08

Islamic Centers imam har inget stöd i Nya Testamentetreplik anställning av imam

"Inte vår uppgift anställa imam"

"Frågan får inte gömmas undan, inte heller i dialogen med islam."

"Religionsdialogen är nödvändig och viktig. Självklart ska kyrkan utveckla den, och i konkreta projekt samarbeta med företrädare för olika religioner. Islam är den största invandrarreligionen i Sverige, och därför måste vi hitta konstruktiva former för dialog och kontakter. Men jag har svårt att hitta stöd i Nya Testamentet för att det är vår uppgift att anställa förkunnare av andra religioner."
Inga kommentarer: