2011-04-25

Solidaritet med Islamic Center i radiogudstjänsten"Solidaritet

Söndag 01 maj 2011 kl 11:03

Gudstjänsten idag kommer från Västra Skrävlinge kyrka i Malmö och handlar om solidaritet, ett uttryck som ibland beskrivs som både slitet och innehållslöst.

I gudstjänsten möts tankar från tre konfessioner, den judiska, den kristna och den muslimska.

I Västra Skrävlinge kyrka pågår ett aktivt arbete för intrerreligiös dialog.

Torgny Anderberg är präst i församlingen och aktiv i dialogforum för interreligiösa frågor. Församlingen har bjudit in Mukhiddine Shirinov från islamic center och Jehoshua Kaufman från judiska församlingen till en gemensam gudstjänst. Carina Brink, som håller predikan, är präst i svenska kyrkan i Landskrona."
Inga kommentarer: