2011-04-12

Islamic Centers imam tar avstånd från barns homosexuella handlingarMåndag 7 mars 2011 gör vårdeleverna på kommunala Nils Fredriksson Utbildning i Svedala ett studiebesök. Det är omvårdnadseleverna som studerar på Komvux kurs Människan socialt och kulturellt:


Färden går till den stora moskén i Malmö. Islamic Centers imam Ayoub Chibli guidar eleverna som är ganska många. Lärarinnan bor i Skanör och eleverna från Svedala får ta sig i varandras bilar till Malmö bäst de kan på egen hand.

Flera elever bekräftar att imamen gör jämförelser att incest är förbjudet i Sverige och homosexualitet i islam. Därför är det kulturellt försvarbart att påstå att homosexualitet är en synd inom islam. Lärarinnan uppfattar att imamen trängs i diskussionen och provoceras när en elev ställer kritiska frågor till imamen. Lärarinnan anser att eleven inte respekterar imamens islamiska tro fullt ut. Lärarinnan tror att eleven försöker provocera imamen.

En elev frågar imamen vad han skulle göra om han upptäckte att något av hans egna barn blir homosexuella. Imamen som har flera barn, men inget som han vet är homosexuellt svarar så här:

- Jag skulle inte ta avstånd från mitt barn, men jag skulle ta avstånd från de homosexuella handlingar som mitt barn utför.

Efter moskébesöket känner flera elever sig lurade av imamen då de trott att hans negativa hållning till homosexualitet kommer från Koranen. När eleverna blir varse att Koranen inte någonstans nämner eller fördömer homosexualitet förstår de att det är imamens egna personliga tolkningar, och inte ens tolkningar utan egentligen åsikter. En homofobisk hållning helt utan stöd i Koranen som många muslimer försöker lura på studiebesökande elever.

Imamen Ayoub Chibli arbetar som obehörig lärare för barn på den muslimska friskolan Ögårdsskolan. Han är även nämndeman för socialdemokraterna i Malmö tingsrätt.


Inga kommentarer: