2011-04-15

Skolinspektionen kan köra över kommunens nej till muslimsk friskola



"Islamiska skolan väntas däremot få nej av kommunen. Risken är stor att en konfessionell muslimsk skola skulle öka segregeringen i Eskilstuna, och barn- och utbildningsförvaltningen anser också att det skulle splittra och motverka det framgångsrika arbete som görs i dag för att stärka lärandet för elever med utländsk bakgrund."

"Men även om kommunen sagt nej till en friskola kan Skolinspektionen besluta att ge tillstånd."


Källa, Folket fredag 15 april 2011: http://folket.se/nyheter/eskilstuna/1.1019365


Inga kommentarer: