2011-04-15

(S) stoppar muslimsk friskola som segregerar



"Eskilstuna kommer av allt att döma säga nej till att Islamska skolan etablerar sig i kommunen."

"Islamska skolan vill starta en religiös skola för förskoleklass till årskurs sex med islam och arabiska som profilämnen. Förslaget att säga nej motiveras med att konfessionella skolor ökar segregrationen.

– Vi arbetar för mångfald på alla skolor, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Johan Nilsson (S)."




Inga kommentarer: