2011-04-07

Kyrkopolitiker vill inte att Islamic Centers imam ska arbeta i Svenska kyrkan"torsdagen den 7:e april 2011

Fler Imamer i Svenska kyrkan

I Kyrkans Tidning kan vi idag läsa om att Sofia församling inte var första församlingen att anställa en Imam. I Malmö har det under två år funnits en Imam i arbetslaget i Västra Skrävlinge församling. Imamen har tekniskt sett fått sin lön av Lunds missionssällskap men kyrkoherden i Västra Skrävlinge är hans chef och arbetsgivare.


Lunds missionssällskap är Sveriges äldsta missionssällskap enligt sin webbsida. LMS satsar särskilt på ungdomars möjligheter att förbereda sig för tjänst i den världsvida kyrkan samt på olika former av möten och dialog för ökad förståelse och fördjupad tro, och vill gärna uppmuntra till en mångfald av uttrycksformer med projekt som innehåller musik, konst och film. Lunds Missionssällskap har en tydlig ekumenisk profil och satsar särskilt på interreligiösa mötesplatser. En viktig del är opinionsbildning genom sällskapets tidskrift Uppdrag Mission.

Forum för interreligiös samverkan i Malmö>>
Jag tycker inte det här är enkelt. Jag tror att det är utmärkt bra med religionsdialogen och här handlar det bland annat om Rosengård, ett ställe vi ofta hör om på radion. Svenska kyrkan har funnit där och bedriver ett fantastiskt arbete i området. Det handlar om att bygga förtroende och behandla människor med respekt.

Men skall verkligen en Imam vara en del av arbetslaget? Jag tycker det här är oerhört komplicerat. I Stockholm handlade det om ett projekt som låg hos tredje part - Fryshuset - där Svenska kyrkan kunde vara en del av projektet. Hos Västra Skrävlinge församling verkar projektet ligga direkt i församlingen - även om pengarna kommer från Lunds missionssällskap.

Nej, jag tycker inte det här är bra.

POSKs kyrkomötesgrupp har ju just varit Tyskland och Berlin och träffade där representanter för EKD - tyska kyrkan. I Tyskland är kyrkan i minoritet - i vissa församlingar är det så låg medlemstillhörighet som 11 procent. Där är det inte alls tal om att prata om religionsdialog på samma sätt som vi gör i Sverige - i ett Sverige där kyrkan fortfarande är i majoritet på de flesta ställen. I Tyskland handlade det om att få fler medlemmar till kyrkan och vinna dem för Kristus."

"Ur POSK:s handlingsprogram: Församlingarnas medarbetare måste vara trygga i Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära liksom i sin egen personliga värdegrund och identitet för att kunna verka i dialog med den nyandlighet, allmänreligiositet och sekularisering som präglar vår tid. I det alltmera mångkulturella och mångreligiösa samhället vi lever i har vi som kyrka också ett ansvar att mötas i religionsdialog.

Upplagd av Carina Etander Rimborg"


Källa, Politiskt Obundna i Svenska Kyrkans valblogg torsdag 7 april 2011:Bloggen Muslimska Friskolan var däremot före både POSK och Kyrkans Tidning med att avslöja att imamen Mukhiddine Shirinov arbetar för Svenska kyrkan, i en bloggpost från 23 mars 2011: http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2011/03/islamic-centers-imam-arbetar-for.html

Inga kommentarer: