2011-04-13

Muslimsk friskola vill byta ut religionsämnet mot islamologi"Den andre gruppen som har søkt, kaller seg Mødre for en muslimsk grunnskole. De vil bytte ut faget Religion, livssyn og etikk med et islamfag. I tillegg skal skolen tilby arabisk som andre fremmedspråk.

- Vi kjenner det muslimske miljøet i Oslo godt, og vet at det er et sterkt ønske om en muslimsk skole, sier Rawafid Shahad, styreleder i Mødre for en muslimsk grunnskole.

Det er delte meninger om muslimer bør få starte egne skoler, eller om dette utgjør en trussel mot integreringen. Jonas Gahr Støre, som har ledet Aps integreringsutvalg, har tidligere tatt til orde for at skoler som ikke kan vise til en god etnisk elevsammensetning kan nektes oppstart."

"Muslim Education System har søkt om å få opprette en skole med 200 elever fra 1. til 10. trinn.

- Vi ønsker å legge koranundervisning inn i skoledagen. De fleste muslimske barn går i dag på koranundervisning. Det kan bli en byrde for dem å måtte løpe på koranskole etter vanlig skole, så det beste hadde vært om disse to tingene kunne kombineres, sier en kontaktperson for Muslim Education System"

Källa, nyhetsbyrån NTB samt NRK onsdag 13 april 2011:


Utdanningsdirektoratet har idag tagit med de två nya muslimska friskolorna i sin artikel 13/4 2011 om ansökningar från friskolor: http://www.utdanningsdirektoratet.no/Artikler/_Privatskoler/34-soknader-om-etablering-av-privatskoler/


Inga kommentarer: