2011-04-01

Första kartläggningen av muslimska skolors undervisning i Danmark"Religiøs fritidsundervisning i Danmark kortlagt

For første gang er religiøs fritidsundervisning for børn og unge blandt muslimske grupper i Danmark blevet kortlagt. Rapporten der i dag offentliggøres på Integrationsministeriets hjemmeside er lavet af forskere fra Center for SamtidsReligion ved Aarhus Universitet.

Undersøgelsens formål har været at kortlægge religiøs fritidsundervisning for børn og unge blandt muslimske grupper i Danmark igennem en primært kvantitativ dataindsamling. I fokus for analysen har været organisatoriske rammer, teologiske baggrunde, underviseres profiler samt undervisningstype og -formål.

Ud fra undersøgelsen anslås det, at omkring 6.300 børn og unge ugentligt deltager i samtlige danske muslimske moskeer og foreninger – dette ud af en befolkning på omkring 55.000 børn og unge med muslimsk baggrund i Danmark. Således vurderes det – ud fra de i undersøgelsen indsamlede data – at lidt mere end 10 % af børn og unge mellem 5 og 18 år med muslimsk baggrund deltager i undervisning i moskeerne og de muslimske foreninger i Danmark.

På kun tre måneder har projektgruppen været i kontakt med i alt 73 af de omkring 125 muslimske grupper – både moskeer og foreninger – som det ud fra undersøgelsens kortlægning vurderes, at der i dag findes i Danmark. Repræsentanter fra disse grupper, der tæller godkendte såvel som ikke-godkendte trossamfund samt de muslimske friskoler, er blevet interviewet. Endvidere er undersøgelsen perspektiveret ved besøg og kvalitative interviews hos flere af grupperne.

Der er dermed et meget omfattende datamateriale, der ligger til grund for undersøgelsen, som også viste nye tendenser:

Vi startede undersøgelsen med en forholdsvis klar ide om, hvad vi ville møde. Oprindelsesland og kulturel baggrund spiller forsat en stor rolle, men vi oplevede også, at flere moskeer og muslimske foreninger havde mange forskellige etniske grupper som deltagere. Desuden så vi, at en del af undervisningen er på dansk og afspejler, at det foregår i et dansk samfund. udtaler Marie Bisbjerg, der har udført undersøgelsen.

Baggrund

Rapporten Religiøs fritidsundervisning for børn og unge blandt muslimske grupper i Danmark er lavet for Integrationsministeriet, der også har finansieret projektet.

I undersøgelsen er det blevet forsøgt at kortlægge, hvor mange og hvilke typer religiøse undervisningstilbud der findes, og hvor mange deltagere der er tilknyttet disse. Organisatoriske forhold, herunder gruppens teologiske og institutionelle baggrunde samt undervisernes autoritetsbeføjelser, er også blevet undersøgt. En typologisering af undervisningen og grupperne, hvad angår religiøse, etniske og geografiske forhold, er blevet diskuteret, og der er blevet spurgt ind til, om deltagerantallet de sidste år har været stigende, så der med et bredere perspektiv kan siges noget om generelle udviklingstendenser.

Projektet er blevet udført af Marie Bisbjerg (cand.mag.) under ledelse af Jørn Borup (lektor, ph.d.) og i samarbejde med studentermedhjælpere og kolleger fra Afdeling fra Religionsvidenskab og Center for SamtidsReligion ved Aarhus Universitet. Marie Bisbjerg har udarbejdet rapporten.Yderligere info

Marie Bisbjerg


Mobil: 2840 7469


Ulrik Vosgerau


Aarhus Universitet

Henvendelse om denne sides indhold:


Revideret 01.04.2011"


Källa, pressmeddelande från Teologiska fakulteten vid Århus universitet fredag 1 april 2011:"Nyhed

01.04.2011

Nye undersøgelser af religiøs fritidsundervisning af muslimske børn


Integrationsministeriet offentliggør i dag to undersøgelser om religiøs fritidsundervisning af børn i muslimske trossamfund. Det er første gang, at der er foretaget en samlet undersøgelse af fritidsundervisningen og -aktiviteter for børn. Undersøgelserne har til formål at øge indsigten i udbredelsen og indholdet af religiøs fritidsundervisning for børn og unge blandt muslimske trossamfund i Danmark.

Den ene undersøgelse - Religiøs fritidsundervisning for børn og unge blandt muslimske grupper i Danmark - er gennemført af Center for Samtidsreligion ved Aarhus Universitet. Undersøgelsen kortlægger omfanget af religiøs fritidsundervisning og belyser især, hvor mange trossamfund der har undervisning for børn, og hvor mange børn der deltager. Undersøgelsen omfatter 125 muslimske trossamfund.


Den anden undersøgelse - Religiøs fritidsundervisning for børn og unge blandt muslimske trossamfund i Danmark - er udarbejdet af ph.d. Tina Magaard. Undersøgelsen beskriver undervisningens indhold og form samt motivationen for at tilbyde og deltage i undervisningen. Undersøgelsen bygger på 50 interview med imamer, undervisere, forældre og elever.Källa, nyheter från Integrationsministeriets hemsida fredag 1 april 2011:Religiøs fritidsundervisning for børn og unge blandt muslimske grupper i Danmark (PDF):Religiøs fritidsundervisning for børn og unge blandt muslimske trossamfund i Danmark (PDF):Inga kommentarer: