2011-04-26

Vem väljer imam hos Islamic Center ?"Vem väljer imam och bestämmer över verksamheten samt betalar löner med mera till de religiösa ledare och andra som verkar i moskéerna, vars syfte är att sprida och upplysa om islam i Sverige?

Saudiarabien står även bakom Göteborgs nya moskéHisingen och Muammar Gaddafi har kopplingar till Islamic Center i Malmö.

Det finns i dag inga lagliga hinder för utländsk finansiering av sådana projekt."

Inga kommentarer: