2011-04-19

Migrationsverket anlitade imam i rättegång om hedersvåld"Nyligen inkallade Migrationsverket en imam för att vittna i en länsrättsförhandling om asyl som rörde en kvinna som sökt skydd mot hedersrelaterat våld i sitt ursprungsland. När sådant sker måste man fråga sig vilka kultur- och länderkunskaper verket har.

I FN:s deklaration om våld mot kvinnor står det särskilt att inga religiösa eller traditionella sedvänjor ska få ursäkta övergrepp. Hedersrelaterat våld är i allra högsta grad ett exempel på ett sådant övergrepp.

Genom att utvisa hotade kvinnor till stater som inte har ratificerat Kvinnokonventionen, eller som har reserverat sig till förmån för religiösa och traditionella sedvänjor, som förtrycker kvinnor, medverkar Sverige till att legitimera och upprätthålla dessa övergrepp.

Vi menar att det förhållningssätt som Migrationsverket visar i sådana här fall är en fara för arbetet för kvinnors mänskliga rättigheter. Verket, och andra som påverkar asylprocessen, måste skaffa sig bättre kunskaper om hedersrelaterat våld för att motverka att Sverige medverkar till fler brott mot de mänskliga rättigheterna.

Bengt Westerberg, ordförande Svenska Röda Korset, f. d. partiledare Folkpartiet

Maria Hagberg, magister i socialt arbete, internationell kvinnorättsaktivist"
Inga kommentarer: