2008-08-01

Censurerad artikel om saudiresornaTidigare har bloggen avslöjat att utbildningschef Mats Bååth ville att Lokaltidningen Malmö/Limhamn skulle ändra i sin artikel. Passagen om finansieringen bakom saudiresorna var för känslig:
Mejlet från utbildningschef Bååth till Lokaltidningens redaktör har nu kommit i händerna på bloggen Muslimska friskolan. Där står så här:


"BAKGRUND: På en av sina resor till Saudiarabien tog Henrik Melius från Malmöbaserade kulturföreningen Spiritus Mundi, kontakt med den svenske ambassadören och berättade om den musikverksamhet man haft runtom i Mellanöstern. Ambassadören lovade stöd från ambassaden med att etablera kontakter med saudiska myndigheter och kulturorganisationer så att ett samarbete också skulle kunna genomföras med Saudiarabien. Det frö som då såddes har nu resulterat i ett samarbete mellan svenska och saudiska barn, flickor och pojkar, med konsten som gemensamt språk."Men i artikeln, som ändrades av Lokaltidningen efter Bååths påtryckning står även så här:

"Kritiken i svensk media kan sammanfattas med att den saudiska regimen och dess värderingar inte ska förstås, utan bekämpas. Mediastormen har bland annat resulterat i att förhandlingarna med ett stort svenskt multinationellt bolag om sponsoring av delegationens flygbiljetter har dragit ut på tiden. De saudiska värdarna, som betalar svenskarnas uppehälle, förklarade då att de - om det skulle behövas - även betalar flygbiljetterna (förutom barnen åker även skolpersonal och föräldrar med). I augusti väntas de saudiska barnen komma till Sverige."I ursprungsartikeln stod det så här:


"Kritiken i svensk media kan sammanfattas med att den saudiska regimen och dess värderingar inte ska förstås, utan bekämpas. Mediastormen resulterade i att ett stort svenskt multinationellt bolag som lovat betala svenskarnas flygbiljetter drog sig ur. De saudiska värdarna, som betalar svenskarnas uppehälle, förklarade då att de även betalar deras flygbiljetter (förutom barnen åker även skolpersonal och föräldrar med). I augusti väntas de saudiska barnen komma till Sverige."Lokaltidningen lät sig alltså påtryckas av utbildningschef Mats Bååth till att ändra i artikeln så att saudiresorna skulle betalas av Saudiarabien endast om det skulle behövas, alltså om de svenska finansiärerna drog sig ur. I ursprungsartikeln stod att Saudiarabien skulle betala flygresorna, något som Bååth ville dölja. Av Mats Bååths mejl i översta versionen ser vi att Bååth egentligen ville att ingenting skulle vara med om finansieringen av flygresorna. Hela passagen om det skulle tas bort om Bååth fått som han velat i sitt mejl. Lokaltidningen ändrade en del, men tog inte bort allt.

Inga kommentarer: