2009-12-09

Europaparlamentet i Islamic Center"Islamic Center policy är att erkänna det faktum att kultur är kopplat till tid och rum. Man försöker skilja ut vad som är islam och från vad som är kultur och tradition. Islamic Center har valt den moderata linje inom islam; att hjälpa muslimer att kunna leva som muslimer i et icke- muslimskt land. Det handlar varken om assimilering eller om isolering, utan ett försök att aktivera muslimer göra dem tilldelaktiga medborgare.


Moskéns arbete med att uppmuntra sina medlemmar till att värna om demokratin och utnyttja sin rösträtt, har på senare tid fått politiker att inse värdet med att vända sig till moskén för att få information. Moskén har även blivit en populär konferenslokal.


År 2000 anordnade t ex Europaparlamentet en stads planeringskonferens i dess lokaler."


"På senare år har många unga tjejer börjat vända sig till moskén för att få hjälp i familjekonflikter. Barnen lär sig oftast att anpassa sig till det svenska samhället snabbare än sina föräldrar vilket i sin tur kan skapa kaos i familjen. Islamic Center vill visa att man står på ungdomarnas sida och går därför in som medlare mellan föräldrar och barn för att hitta lösningar på kulturkrockarna inom familjen."


Källa, äldre hemsida för Islamic Centers verksamhet i Malmö:


Inga kommentarer: