2009-12-10

Friskoleordförandens besök på muslimsk friskola


Förre ordföranden för Friskolornas Riksförbund heter Widar Andersson. Han berättar i dagens ledare om ett besök på en muslimsk friskola i Bromma:


"En gång i tiden var jag ordförande för Friskolornas Riksförbund. Innan jag valdes ville jag emellertid besöka ett antal etniskt grundade friskolor."

"Jag minns särskilt ett besök på en relativt nystartad muslimsk skola i Bromma. I ett samtal med rektorn på skolan luftade jag mina tvivel på den typ av segregerade skolor som han förestod. Han spände ögonen i mig och sa att den här skolan är "vår egna och självvalda segregation".

Han hävdade att myndigheternas segregation var diskriminerande och framtidshoppsläckande. "Det du ser som ett steg ut från samhället är egentligen vårt val av hur vi på sikt ska ta oss in i samhället", sa rektorn."


Källa, ledaren i Folkbladet torsdag 10 december 2009:


Inga kommentarer: