2009-12-11

Ögårdsskolan accepterar domen mot Becirov

Bild ovan från Ekobrottsmyndigheten


3 november 2009 förkunnades den fällande domen om bokföringsbrott för Islamic Centers VD Bejzat Becirov.


"Hem & skol

Föräldraråds mötet den 11/11-09

Nedan är lite anteckningar vad som diskuterades på föräldrarådet. Detta är endast en del av de diskussioner som uppkom. Om vidare undringar finns var vänlig kontakta oss."


Källa, den muslimska friskolan Ögårdsskolan vid moskén som tillhör Islamic Center:På hemsidan nämns inget om bokföringsbrottet som Ögårdsskolans rektor Becirov dömts för åtta dagar innan Hem & Skola hade möte. Om diskussion kom upp vill den som skriver hemsidan dölja det. Om diskussion inte kom upp har Ögårdsskolan världens dummaste föräldrar som accepterar en rektor som begått bokföringsbrott.


Inga kommentarer: