2009-12-06

När sker första dödsdomen i Rosengårds shariadomstol?Bloggen fick ett mejl som lyder så här:


Kvinna dömd till döden i SPANSK sharia-dumstol. Kan vi verkligen lita på att den fina dumstolen i Rosengård verkligen inte har dömt mer än i familjerättsliga fall?


Därefter kommer i mejlet en länk till fallet:


Bloggen Muslimska Friskolan tackar mejlaren. Samtidigt önskas andra mejla bloggen om de känner till att shariadomstolen i Rosengård sysslar med annat än familjerätt!


Shariadomstolen i Rosengård agerade via en imam som var knuten till Islamic Center vid den stora moskén i Malmö.

Inga kommentarer: